11.02.2019

Javni poziv za evaluaciju projekta “Jaki mladi – održiva socijalna inkluzija i ekonomska podrška mladima u riziku”

Fondacija SOS Dečija sela Srbija upućuje javni poziv za izradu evaluacije projekta “Jaki mladi – održiva socijalna inkluzija i ekonomska podršku mladima u riziku” konsultantima i/ili konsultantskim firmama. U prilogu ovog oglasa nalazi se opis poslova i zadataka (Terms of

04.02.2019

SOS predstavnik

Saznajte više kako možete da pomognete deci bez roditeljskog staranja
Koje boje je srce tvoje?