Donirajte slanjem SMS poruke u vrednosti od 100 dinara, na broj 6323.

Pomozite deci u riziku.
Vaša donacija će promeniti život jednog deteta.

jednokratna donacija
500 din
700 din
1000 din

Ko smo mi?

Fondacija SOS Dečija sela Srbija je nevladina, humanitarna i neprofitna organizacija. Od 2004. godine radimo na unapređenju kvaliteta života dece i mladih bez roditeljskog staranja, osnaživanju porodica u riziku, ekonomskom osamostaljivanju mladih iz ranjivih grupa, kao i pružanju pomoći u urgentnim situacijama lokalnom stanovništvu i izbeglicama kroz različite vidove podrške.

Naša organizacija članica je Međunarodne organizacije SOS Dečija sela osnovane 1949. godine, koja danas pruža podršku za više od 1.200.000 ljudi u 136 zemalja i teritorija.

Kako pomažemo deci i porodicama

Jačamo porodice u riziku od izdvajanja dece od porodica

Obezbeđujemo deci bez roditeljskog staranja dom pun ljubavi

Pružamo podršku deci u urgentnim situacijama

Jačamo kapacitete profesionalaca, hranitelja i lokalnih zajednica koji se bave brigom o deci

Koje je boje srce tvoje?