ZNAČAJ IGRE ZA RAZVOJ DETETA

“Igra je posao deteta.”- Platon

Igra je dečije prirodno stanje, osnovna aktivnost detinjstva i osnovni oblik dečije stvaralačke delatnosti. Kroz igru se dete svestrano razvija, ispoljava sopstvenu ličnost, karakter, individualne sposobnosti i sklonosti, najbrže i najtemeljnije usvaja nova znanja, formira određene vrednosti, druži se, raduje i tuguje.

U igri deca spontano i kreativno istražuju svoju okolinu, upoznaju i otkrivaju svet koji ih okružuje, stiču i razvijaju određene navike, glume ono što misle i preuzimaju uloge i razmišljanja drugih.

Igra doprinosi celokupnom razvoju i vaspitanju deteta, a to znači da se vaspitni značaj dečije igre može sagledati kroz intelektualnu, fizičku, moralnu, radnu i estetsku komponentu.

Igra priprema dete za samostalni život u kasnije doba. Pozitivno delovanje igre na dečiji razvoj ostvariće se tek onda ako je određena igra premerena uzrastu, sposobnostima i interesovanjima deteta. Igra može da bude:

  1. Funkcionalna igra – jednostavna igra koja dopušta da dete uči putem iskustva
  2. Konstruktivna igra – igra koja podrazumeva građenje ili pravljenje nečega
  3. Igre uloga – igre imitacije i simbolička igra gde dete u igri oponaša neku radnju ili osobu
  4. Igre sa pravilima – igre u kojima dete kroz pravila razvija socijalne veštine

Kroz igru sa drugom decom, dete uči da deli, da prima i daje, da sarađuje i da se uključi u grupu. Spontana, kolektivna igra predškolske dece i slobodna igra van vrtića ili škole omogućava prve prave, nenametnute socijalne kontakte. Kroz igru se vežba volja deteta. Za to su naročito pogodne “igre sa pravilima” koje omogućavaju da se dete ispolji onako kakvo je, da uči da bude bolje, da bude kooperativno, socijalizovano. U zavisnosti od razvojne faze dete će se igrati samo ili sa drugom decom. Dete može da se igra samo, paralelno sa drugom decom ili zajedno sa drugom decom. Dete kroz igru saznaje šta grupa smatra za ispravno, a šta za pogrešno. Ako hoće da ostane u igri, dete mora da nauči da bude pošteno, dobar drug, da ne krši pravila, da gubi bez ljutnje, da vlada sobom i svojim emocijama. Dete kroz igru uči da poštuje pravila: ko kada počinje, na koji način ili znak počinje igra, ko šta radi, koliko dugo traje igra, na koji način završava igra.

Dragi roditelji, vaše dete će se radovati igri sa vama jer ste mu vi najvažniji u najranijim godinama. Čak i kada dete želi samostalno da se igra tada će vaša uloga da bude da detetu dajete ideje, da ga gledate i slušate kako se igra i napreduje.

I ne zaboravite, igra je sama po sebi nagrada!

Jovana Grbić

Edukator Centra za podršku porodici Obrenovac