Zdravstvena zaštita i bezbednost dece i mladih u SOS Dečijim selima Srbija, na prvom mestu u borbi sa koronavirusom

Obaveštavamo javnost, naše kolege iz sistema socijalne zaštite, srodnike dece i mladih u našoj brizi, sve naše saradnike i partnere, članove našeg Kluba “Zlatno srce”, Kluba prijatelja i druge donatore, da SOS Dečijia sela Srbija sprovode sve mere, preporuke i protokole koje je propisala vlada, Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje Srbije ‘’Dr Milan Jovanović Batut’, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, krizni štabovi lokalnih samouprava i ostale nadležne institucije, kao i interne procedure za postupanje u kriznim situacijama SOS Dečijih sela.

Posebne mere se sprovode u SOS Dečijem selu Kraljevo, u kojem trenutno živi 73 dece u 15 SOS hraniteljskih porodica, i 22 srednjoškolaca i studenata u Zajednici mladih. Uvedena je svakodnevna dezinfekcija prostorija, u skladu sa dostupnim dezinfekcionim sredstvima, povećana je lična i zajednička higijena, i druge mere prevencije potencijalnog širenja koronavirusa, zaštita dece, mladih i SOS porodica od kontakta sa trećim licima, a sve planirane grupne aktivnosti, posete i kontakti su odloženi. Jedan broj studenata se vratio u Kraljevo u svoje SOS porodice i Zajednicu mladih, a sa ostalim studentima, koji stanuju u drugim gradovima u kojim studiraju, u svakodnevnom smo kontaktu i na raspolaganju za svaku vrstu podrške.

Svakodnevni život dece i zaposlenih odvija se u skladu sa situacijom, a naše aktivnosti su, u ovim posebnim okolnostima, orijentisane ka pružanju stručne podrške, održavanju porodične rutine, organizaciji obrazovnih, rekreativnih, zabavnih i drugih aktivnosti i pozitivne atmosfere. Posebno smo ponosni na naše SOS roditelje koji su suočeni sa specifičnim izazovima brige o svojim velikim porodicama, deci različitih uzrasta i potreba, u okolnostima u kojima ne rade vrtići, škole i druge aktivnosti za decu. Takođe, ponosni smo na naše edukatore koji brinu o mladima u uslovima ograničenog kretanja i drugim restriktivnim merama. Naš stručni tim nastoji da obezbedi adekvatnu psiho-socijalnu podršku SOS porodicama i Zajednici mladih u Kraljevu, a adminstrativni tim svu logističku podršku za normalan život. U svim ostalim programima, omogućili smo telefonsku psiho-socijalnu podršku i telefonski i onlajn kontakt sa saradnicimima za rad sa porodicama u riziku i mladima, kao i podršku eksternih saradnika, supervizora i psihoterapeuta.

Najugroženije porodice, uključene u podršku naših Centara u Zemunu, Nišu i Obrenovcu dobile su neophodnu urgentnu pomoć u hrani i higijeni, a ova vrsta pomoći će biti pružena i najugroženijim mladima, korisnicima Centra “Jaki mladi” u Beogradu. Ovi Centri će nastaviti rad sa korisnicima i planirane obuke i druge akativnosti, čim okolnosti budu dozvolile.

Obustavili smo sve naše aktivnosti u izbegličkim kampovima.

Rad SOS predstavnika sa građanima na terenu, odložen je do daljnjeg. Preko vebsajta i obrasca za doniranje, možete nas i dalje podržavati.

Zahvaljujemo se svim institucijama, organizacijama, kompanijama i pojedincima koji nam pomažu u ovim teškim trenucima, kako bi što bolje brinuli o deci i mladima i pomogli najugroženije porodice. Svaka vrsta pomoći je dobrodošla i sada je još potrebnija, a mi verujemo da će ova vremena podstaknuti ono najbolje u nama.

Pripremili smo korisne materijale, za roditelje i porodice sa decom mlađeg uzrasta, koji vam mogu poslužiti u borbi sa koronavirusom. Brošure možete preuzeti OVDE i OVDE. U pripremi su materijali za psiho-socijalnu podršku roditeljima i odraslima, a uskoro ćemo na vebsajtu kreirati Bazu znanja, koja vam može pomoći da se sa novonastalim uslovima života borite stabilno i konstruktivno.

Nastavljamo da aktivno pratimo i odgovorno i pravovremeno usvajamo preporuke i mere nadležnih institucija, a o našim aktivnostima obaveštavaćemo vas redovno.