Zaštitnik građana održao radionicu za mlade

Predstavnici Zaštitnika građana i Panela mladih savetnika posetili su 23. maja našu organizaciju i tom prilikom održali radionicu za mlade sa iskustvom odrastanja u alternativnoj brizi i iz drugih ranjivih grupa, koji se okupljaju u okviru našeg Centra “Jaki mladi”. Cilj radionice bio je da se mladi upoznaju sa ulogom ove institucije i da se bolje informišu o dostupnim mehanizmima zaštite prava.

O značaju i potrebi za organizovanjem ove radionice govori i činjenica da većina mladih učesnika nije bila upoznata sa nadležnošću ove institucije, na koji način mogu da se obrate za pomoć i u kojim slučajevima.

Tokom radionice, mladi su imali priliku da iznesu svoje stavove, zabrinutosti i podele svoja iskustva koja su imali u kontaktu sa različitim državnim institucijama. Poseban segment na radionici bio je posvećen zaštiti dece i mladih od nasilja, tako da su razgovarajući o faktorima koji mogu da ohrabre proces prijave nasilja, mladi istakli da je značajna podrška, informisanost, empatija, jasne i efikasnije procedure sa manje administracije, saradnja među institucijama koje su uključene u rešavanje problema i dr.

S druge strane, kao otežavajuću okolnost za prijavu, mladi su naveli nesigurnost i nedovoljno poverenje u sistem, profesionalce i okruženje, stav da „ne želim da budem žrtva“ (prisutno osećanje sramote, krivice, osuđivanje), strah zbog posledica prijave i nejednakost moći između žrtve i počinioca, ali i institucija.

Osim informisanja o ulozi Zaštitnika građana, mladi iz Centra “Jaki mladi” su se upoznali i sa radom Panela mladih savetnika pri ovoj instituciji kroz iskustvo koje su podelila dva mlada savetnika. Osnovna uloga ovog Panela je da prenese Zaštitniku građana teme koje su važne deci i mladima, da ukaže na probleme sa kojima se deca i mladi susreću, predstavi stavove, ideje i predloge i pokrene pitanja koja su od značaja za poboljšanje položaja dece i mladih u Srbiji. Kako bi se glas dece i mladih sa iskustvom odrastanja u alternativnoj brizi i drugih ranjivih grupa čuo, odnedavno se Panelu mladih pridružilo i dvoje mladih iz Centra “Jaki mladi”.

Ova aktivnost realizovana je u okviru Sporazuma o saradnji koji smo potpisali 19. januara 2024. godine sa Zaštitnikom građana Republike Srbije, sa ciljem da zajedničkim radom doprinesemo da učesnici naših programa budu upoznati sa nadležnostima ove institucije i dostupnim mehanizmima zaštite prava, tako da će u narednom periodu biti organizovane aktivnosti i za druge učesnike naših programa.