Zapošljavanje mladih iz domova i hraniteljskih porodica zahteva podršku sa nacionalnog nivoa

SOS Dečija sela Srbija i NALED organizovali su danas konferenciju na temu „Kako odgovoriti na potrebe zapošljavanja mladih u riziku?“, na kojoj je predstavljena Analiza položaja mladih u riziku i preporuke za unapređenje njihove socijalne i ekonomske inkluzije, koji su urađeni u okviru projekta „Jaki mladi – podrška zapošljavanju “.

Uspostavljanje sistema za praćenje mladih koji napuštaju domove i hraniteljske porodice, na nacionalnom nivou, i obezbeđivanje finansijske podrške u prvoj godini po izlasku na tržište rada, ključne su preporuke analize njihovog trenutnog položaja predstavljene na konferenciji „Kako odgovoriti na potrebe zapošljavanja mladih u riziku“.

Analiza proučava socijalni i ekonomski položaj mladih do 30 godina iz ugroženih grupa sa teritorije grada Beograda, koji su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja ili su uključeni u programe podrške porodicama u riziku koje sprovode SOS Dečija sela Srbija.

mladi u riziku

Ovom analizom je utvrđeno da ne postoji precizna evidencija koliko mladih na godišnjem nivou napusti sistem socijalne zaštite, kao i da se susreću sa predrasudama i diskriminacijom okruženja i poslodavaca što otežava zapošljavanje i uključivanje u društvo. Rezultati pokazuju i da ne postoji razvijena institucionalna podrška za mlade kada napuste zaštitu već su prinuđeni da se okreću različitim neformalnim mrežama, kao što su prijatelji, srodnici, nevladine organizacije itd.

Upravo zbog toga učesnici konferencije – predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Saveta za zapošljavanje grada Beograda, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalne politike, NALED-a, Fondacije SOS Dečija sela Srbija, socijalne zaštite i nevladinih organizacija, kao i predstavnici uspešnih kompanija, saglasili su se da postoji potreba za uspostavljanjem nove usluge ili programa socijalne zaštite u kojem bi karijerno vođenje i savetovanje bilo jedan od vodećih programa. Takve mogućnosti pruža novootvoreni centar “Jaki mladi” fondacije SOS Dečija sela, koji mladima bez roditeljskog staranja nudi različite edukacije, mogućnosti prekvalifikacije i dokvalifikacije, podršku u pokretanju biznisa kroz edukaciju o preduzetništvu, mentorstvo i mini grantove, ali i psiho-socijalnu podršku kao i kreativne aktivnosti i obuke u skladu sa željama i potrebama.

izlazak iz doma

Na događaju u organizaciji Fondacije SOS Dečija sela Srbija i NALED-a, rečeno je i da je najveći deo preporuka za poboljšanje položaja mladih u riziku u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalne službe za zapošljavanje.