ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA USLUGE SUPERVIZIJE

Fondacija SOS Dečija sela Srbija otvorila je proces nabavke za prikupljanje ponuda za pružanje usluge supervizije našim zaposlenima u okviru programa SOS Dečije selo u Kraljevu, koji direktno rade na pružanju podrške SOS hraniteljima, kao i deci i mladima bez roditeljskog staranja koja su smeštena u Dečijem selu u Kraljevu.

Cilj supervizije je:

– pružanje stručne podrške saradnicima u rešavanju njihovih profesionalnih, ličnih poteškoća, problema, nedoumica i nedostataka;
– kontinuirano učenje i razvoj zaposlenih koji se direktno odražava na podizanje nivoa kompetencije i odgovornosti u radu;
– podrška u cilju kvalitetnijeg i profesionalnijeg pristupa u stručnom radu.

Pružalac usluge supervizije treba da ima diplomu odgovarajućeg fakulteta humanističkih nauka, da je licencirani/sertifikovani psihoterapeut i da ima bar 2 godine iskustva u radu sa organizacijama poput naše, odnosno direktnim pružaocima podrške vulnerabilnim grupama (deci, mladima i porodicama).

Supervizija obuhvata zaposlene u programu SOS Dečijeg sela u Kraljevu, i to članove stručnog psiho-pedagoškog tima (4 zaposlena).

Raspored termina supervizija se dogovara na mesečnom nivou sa supervizorom, a sama supervizija se sprovodi u Kraljevu u SOS Dečijem selu.

Planirana je:
• Redovna supervizija za Stručni tim SOS Dečijeg sela 1 mesečno, i to:
– 1 grupna supervizija (u trajanju od 120 min) i
– 4 individualne supervizije mesečno (u trajanju od po 60 min po sastanku);

Molimo vas da ponudu sa strukturom troškova pošaljete najkasnije do 17. februara 2021. godine na mejl adresu: karijera@sos-decijasela.rs, sa naznakom „Ponuda za usluge supervizije“.

 

Позив за достављање понуде за услуге супервизије, 2021