Izazovi izbegličke krize: Pravna regulativa i sistem za azil

Izazovi izbegličke krize: Pravna regulativa i sistem za azil
Clique na imagem, para iniciar o vídeo