VRŠNJAČKO ISTRAŽIVANJE O NAPUŠTANJU ALTERNATIVNOG STARANJA

“Čovek kada prihvati situaciju u kojoj se nalazi tek onda počinje da živi, jer onda postaješ svestan, a kad si svestan možeš ispraviti neke stvari”

Mlada osoba izašla sa alternativnog staranja

 

“Grizi prilike koje ti se daju, bori se svom svojom snagom, ne odustaj nikad”

Mlada osoba izašla sa alternativnog staranja

 

Pred vama je izveštaj o „Vršnjačkom istraživanju o napuštanju alternativnog staranja” koje je sprovela Fondacija SOS Dečija sela Srbija u cilju sagledavanja potreba i iskustava mladih bez roditeljskog staranja koji se pripremaju za samostalan život i izlazak sa alternativnog staranja ili su već izašli i osamostalili se.

 

Izveštaj je namenjen svim akterima i donosiocima odluka koji se bave brigom o deci i mladima bez roditeljskog staranja, a u cilju kreiranja preporuka za unapređenje postojećih politika i prakse u radu sa mladima iz ove ciljne grupe.

 

Položaj dece i mladih bez roditeljskog staranja je u fokusu različitih organizacija, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Međutim, priprema za osamostaljenje i organizacija života nakon izlaska iz brige zahteva posebnu, dobro planiranu pripremu mlade osobe, uz obezbeđivanje pune participacije u donošenju odluka. Ideja ovog istraživanja jeste upravo bila da čujemo od mladih šta je to što im je potrebno u ovom procesu, kao i to šta im je nedostajalo, kako bismo mogli da utičemo na svest i potrebu različitih aktera uključenih u proces brige ili donošenja odluka, za unapređenjem postojećih i razvojem novih usluga i servisa podrške u okviru sistema socijalne zaštite.

 

Autorima istraživanja, Mariji Nijemčević Popovski, Jeleni Tanasijević i Nikoli Tanasković, veliku podršku pružile su kolege iz SOS Dečijih sela Srbija – Dejana Savić, Marko Glišić, Jelena Trajkovski, Borka Lukić, Ljubiša Angeleski i Svetlana Jovanović. Njihova kompetentnost, znanje i veštine rada sa mladima bez roditeljskog staranja umnogome su pospešile realizaciju celokupnog istraživačkog procesa.

 

KOMPLETNO ISTRAŽIVANJE MOŽETE PROČITATI ILI PREUZETI OVDE