Donirajte slanjem SMS poruke u vrednosti od 100 dinara, na broj 6323.

Video materijali

Saznajte više kako možete da pomognete deci bez roditeljskog staranja
Koje boje je srce tvoje?