Video galerija

 • Deca u izbegličkoj krizi

  Deca u izbegličkoj krizi
 • Novogodišnji praznici u Prihvatnom centru Adaševci

  Novogodišnji praznici u Prihvatnom centru Adaševci
 • Okrugli sto “Izazovi u radu sa decom izbeglicama”

  Okrugli sto “Izazovi u radu sa decom izbeglicama”
 • Nijedno dete ne treba da odrasta samo

  Nijedno dete ne treba da odrasta samo
 • Izazovi izbegličke krize: Pravna regulativa i sistem za azil

  Izazovi izbegličke krize: Pravna regulativa i sistem za azil
 • Izbeglička kriza: Samoorganizacija građana i podrška donatora

  Izbeglička kriza: Samoorganizacija građana i podrška donatora
« 1 2 3 »