Vedriji novogodišnji praznici za decu sa posebnim potrebama, bolesnu i decu izbeglice u Preševu i Vranju

Novogodišnje praznike za mališane sa posebnim potrebama iz Preševa, uveselili su edukatori i animatori SOS Dečijih sela Srbija, obeybedivši i 120 paketića. Pokloni su biti podeljeni na pripredbi 30. decembra, u Osnovnoj školi “Ibrahim Kelmendi” Preševo, u organizaciji Crvenog krsta Preševo.
31. decembra, SOS Dečija sela Srbija, u saradnji sa organizacijom “Životna pomoć” podelila je 50 paketića deci u bolnici u Vranju. Pakatići za 50 mališana sa posebnim potrebama u Vranju, uručeni su, uz progodan program, posle božićnih praznika, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM)
Edukatori i animatori SOS Dečijih sela Srbija, Danskog saveta za izbeglice, “Save the Children” i Fondacije “Youth Refugees”, 31. decembra i 01. januara podelili su i 2000 paketića za bebe i decu izbeglice u Registracionom centru u Preševu, uz prigodan program i dekoraciju. Akciju su podržali i Fondacija SPC ,,Čovekoljublje” i IOM.
Ove aktivnosti su deo Programa pomoći “Solidarnost” za decu izbeglice i njihove porodice u tranzitu kroz Srbiju, kroz pružanje psiho-socijalne i materijalne prodrške. Kroz Sigurna mesta za decu i majke sa bebama, rad mobilnih timova, podelu higijene, odeće, ćebadi, obezbeđivanje pristupa internetu i podršku izgradnji kapaciteta lokalne zajednice za odgovor na krizu (donaciju vozila i goriva za Centar za socijalni rad u Preševu i sanaciju objekata za prihvat izbeglica), u Registracionom centru Preševo, Prihvatnom centru Adaševci i Info Centru za azil u Beogradu, organizacija SOS Dečija sela pomogla je preko 5.500 dece i njihovih roditelja.