“Uradimo već danas nešto za bolje sutra”

Kao jedna od aktivnosti na projektu podrške mladima koji izlaze iz socijalne zaštite, od 23. do 26. avgusta 2018. godine održan je Kamp mladih pod nazivom ‘’Moje sutra“ na Divčibarama. Kamp su zajednički realizovali SOS Dečija sela Srbija, FICE Srbija i udruženje mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja ‘’Moj krug’’.

Ovaj kamp je obuhvatio raznovrsne aktivnosti, kao što su: radionice psihosocijalne podrške, sportske, rekreativne, kreativne i kulturne aktivnosti, uz stručnu podršku voditelja. Kroz njih su mladi imali priliku da razmene iskustva, osećanja, znanja i stavove, ali i da se bolje pripreme za proces osamostaljivanja, napuštanje sistema socijalne zaštite i započinjanje samostalnog života. U ovim aktivnostima učestvovalo je 45 mladih, uzrasta od 16 do 30 godina, koji borave u domovima za decu i mlade i na porodičnom smeštaju, kao i mladih koji su se već osamostalili.

Pored toga, kamp je bio prilika za predstavljanje udruženja “Moj krug”, koje je nakon druženja na Divčibarama dobilo veliki broj novih članova – mladih ljudi koji žele da urade nešto za bolje sutra, kako svoje, tako i svojih vršnjaka koji se nalaze u sličnoj situaciji i kojima je potrebna podrška u prvim koracima na putu osamostaljivanja.