UNAPREĐENJE POLOŽAJA MLADIH U SRBIJI KROZ AKTIVIZAM I ZAGOVARAČKE AKTIVNOSTI

SOS Dečija sela Srbija trenutno sprovodi trogodišnji projekat „Jaki mladi – nove perspektive“ (Youth Employment Enabling Prospects – YEEP). Aktivnosti rada sa mladima realizujemo u partnerstvu sa tri organizacije: Adra, Uradimo zajedno i Centar Zvezda.

Naš rad usmeren je na podršku mladima na tri lokacije u Srbiji – Novi Sad, Kragujevac i Niš. Pored mladih sa navedenih lokacija, u aktivnostima učestvuju i mladi iz SOS Dečijeg sela Kraljevo i Zajedice mladih.

Jedna od komponenti projekta odnosi se na „Javno zagovaranje“. То je set ciljanih akcija usmernih ka donosiocima odluka radi ostvarivanja određene promene. Naše aktivnosti fokusirane su na poboljšanje položaja mladih odrastalih u sistemu alternativne brige (hraniteljstvo ili ustanove socijalne zaštite), koji pripadaju jednoj od najranjivijih kategorija društva.

Cilj projekta „Jaki mladi – nove perspektive“ je izrada dokumenta „Preporuke za unapređenje položaja mladih“. Uz dobro druženje, razmenu i učenje zajedno ćemo skrenuti pažnju javnosti na položaj mladih, naročito onih koji kreiraju politike i donose važne odluke, jer niko od mladih ne zna bolje šta im je zaista potrebno. Angažovanjem stručnjaka na polju omladinskog rada, mladi učestvuju u izradi Preporuka i na taj način doprinose poboljšanju sveobuhvatnog kvaliteta života mladih iz alternativne brige. Kroz 20 susreta, 4 okrugla stola i konferenciju, na kojoj ćemo predstaviti dokument Preporuka, pokrećemo veliku i važnu promenu za sve mlade u riziku.