U susret Međunarodnom danu porodice: Sprečavanje izdvajanja dece iz porodica kroz jačanje kapaciteta

Prema podacima Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, u Srbiji je u toku 2017. godine preko 900 dece izdvojeno iz njihovih bioloških porodica. Mnogobrojni su razlozi zbog kojih roditelji, u nekom trenutku života, nisu u mogućnosti da brinu o svojim mališanima. Kako ne bi došlo do razdvajanja porodica, jedna od mera prevencije jeste i njihovo osnaživanje. SOS Dečija sela Srbija jedna su od retkih organizacija u našoj zemlji koja ima program jačanja porodica u riziku.

Nekada porodice, koje su u teškoj situaciji ili krizi, ne mogu na adekvatan način da brinu o svojoj deci. U takvim porodicama, koje su prepoznate kao rizične, SOS Dečija sela Srbija rade sa roditeljima na jačanju njihovih kapaciteta za brigu o deci i poboljšanju kvaliteta njihovog života.

65

„Od 2014. godine naša organizacija pomaže porodicama u riziku od izdvajanja dece kroz Programe jačanje porodica. Programi se realizuju u saradnji sa Centrima za socijalni rad, centrima za porodični smeštaj i usvojenje, lokalnim organizacijama i institucijama koje u fokusu imaju decu i porodice. Lokalni partneri upućuju naše saradnike na porodice u riziku. Ovim porodicama pružamo edukativnu, savetodavnu, psiho-socijalnu i materijalnu podršku, i to na tri lokacije – u Beogradu, Nišu i Obrenovcu. Od početka ovog programa do danas, osnažili smo više od 600 porodica, od kojih je 65% samoodrživo po izlasku iz programa. Nakon izlaska iz programa, nastavljamo da periodično pratimo napredovanje porodice,“ objašnjava je Vesna Mraković Jokanović, nacionalna direktorka SOS Dečijih sela Srbija.

Sa željom da podignemo svest javnosti o značaju odrastanja deteta u sigurnom porodičnom okruženju ispunjenom ljubavlju i ove godine ćemo obeležiti 15. maj, Međunarodni dan porodice. Različite aktivnosti za decu i roditelje biće organizovane na nekoliko lokacija na kojima sprovodimo svoje programe:

na gradskom trgu u Obrenovcu, u periodu od 11 do 13 časova, prolaznici će biti u prilici da zajedno sa animatorima učestvuju u zanimljivim igrama;
u Nišu ćemo, u saradnji sa predškolskom ustanovom “Pčelica”, organizovati kreativno-rekreativne radionice,  u kojima će roditelji učiti decu igrama iz svog detinjstva (školice, preskakanje lastiša, društvene igre i dr);
u SOS Dečijem selu u Kraljevu, biće organizovano druženje SOS porodica sa hraniteljskim porodicama iz ovog grada, uz zabavno-sportske aktivnosti;
• za decu koja borave u 8 izbegličkih kampova naši edukatori organizovaće kreativne radionice.

102
Međunarodni dan porodice, 15. maj, obeležava se širom sveta od 1993. godine, kada ga je Generalna Skupština Ujedinjenih nacija ustanovila, sa ciljem afirmacije porodice i porodičnih vrednosti i podizanja svesti o problemima i pitanjima porodice.