U Obrenovcu smo organizovali okrugli sto “Pravo deteta na život u porodici”

Na okruglom stolu “Pravo deteta na život u porodici” koji smo organizovali 27. novembra u Sportsko-kulturnom centru u Obrenovcu, učestvovalo je ukupno 43 stručnjaka i prestavnika Gradskog centra za socijalni rad, Centra za porodični smeštaj i usvojenje, Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Opštine Obrenovac, NVO Grig, osnovnih, srednjih škola i predškolskih ustanova iz Obrenovca.

Cilj ovog događaja bio je informisanje stručne javnosti o značaju poštovanja prava dece na život u porodici, kao i značaju očuvanja porodice, koja je nezamenljiva za pravilan rast i razvoj dece. U uvodnom delu prisutnima su se obratili: Jelena Goljić-voditeljka slučaja iz Centra za socijalni rad (odeljenje Obrenovac); Miodrag Petrovic, Savetnik za hraniteljstvo iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd i Dragana Novaković, Koordinatorka našeg Centra za podršku porodici Obrenovac.

Ključne preporuke koje su nastale tokom stručne razmene i okruglog stola na temu “Pravo deteta na život u porodici” jeste neophodnost da preventivne usluge za porodice u riziku od izmeštanja dece budu sistemski uspostavljene i finansirane, kako bi se osigurala adekvatna i održiva podrška ovim porodicama. Preventivno, a ne samo reaktivno delovanje jeste ono što je potrebno biološkim porodicama u skladu sa čim je podrška porodici u ranoj fazi krizne situacije od presudnog značaja. Međusektorska saradnja i umrežavanje svih aktera jesu neophodni kako bi se porodica održala na okupu i kako bi se zadovoljili najbolji interesi deteta. Ukoliko ipak dođe do izdvajanja dece iz porodice, neophodno je raditi na održavanju kontakta između deteta i njegove biološke porodice, siblinga i drugih značajnih osoba, u skladu sa čim je preporučena izrada Smernica za održavanje kontakta u alternativnoj brizi, što bi pomoglo tokom rada na reintegraciji deteta u biološku porodicu, uvek kada je to u njegovom najboljem interesu.