Tribina u organizaciji Super BUS tima održana u Nišu

Tribina pod nazivom ”Pomoć pri integraciji mladih iz Zavoda za vaspitanje omladine i doprinos projekta SuperBus” održana je u dana 07.07.2015. godine u prostoriji Media centar Niš. Tribina je proizvod saradnje Fondacije SOS Dečija Sela Srbija i Zavoda za vaspitanje dece i omladine Niš.

Ciljevi tribine su bili da se animira stručna javnost grada Niša, institucije kao što su policija, Centar za socijalni rad, druge ustanove socijalne zaštite, kao i nevladine organizacije i da im se predstave problemi sa kojima se suočavaju mladi iz Zavoda za vaspitanje omladine pri integraciji u širu zajednicu tokom boravka u ustanovi i nakon izlaska iz nje. Takođe, akcenat je stavljen i na korake prevencije kada je u pitanju maloletnička delikvencija i inicirana je ideja trajnijih socio-psiholoških i edukativnih aktivnosti radioničarskog tipa, kojih u institucijama nema dovoljno.

Nakon otvaranja tribine i uvodnih reči koordinatora projekta Maje Simić, koja je niškoj javnosti predstavila aktivnosti SuperBus-a, reč je imala Sanja Živković, vaspitač u Zavodu. Pored kratkog istorijata same institucije, Sanja je javnosti predstavila kako Zavod funkcioniše, koja deca i mladi po kazni dolaze u zavod i pričala o njihovoj adaptaciji po dolasku. ,,Naša deca koja imaju izrečenu vaspitnu meru u zavodu mogu biti od šest meseci do dve godine, najčešće je to zadržavanje od godinu dana. Susreću se sa brojnim problemima, uglavnom sa predrasudama zbog toga što su u Zavodu, ali i sami imaju predrasude da su marginalizovani”, izjavila je Sanja Živoković, zbog čega zaključuje da im je neophodna psihosocijalna podrška, koju donosi projekat SuperBus.

DSC_5850

Nakon Sanje Živković su govorili edukatori Mobilnog tima SuperBus, Miloš Tomaš, Jelena Čolić i Nikola Tanasković, koji su u svom izlaganju obuhvlatili i ranija iskustva rada sa decom i mladima, iskustvo iz Niša i predstavili teme koje će obrađivati sa mladima. Govorili su o prvoj radionici čija je tema bila ”Prepoznavanje negativnih emocija”. ”Bilo nam je bitno da deca uvežu određeni događaj iz prošlosti i emociju koju su osetili. Važno je da shvate da svaki događaj koji nam se desio u prošlosti ima određeni odjek i detonaciju, koja može da eskalira u nekom pravcu, koji može da nas podstakne na izvesnu akciju. Možda je upravo takav jedan odjek njih i podstakao da urade nešto što će ih kasnije odvesti u instituciju. Zato smo mi tu da o tome pričamo”, izjavio je Miloš Tomaš, edukator projekta i dodao je da je Mobilni tim pozitivno iznenađen spremnošću mladih da se otvaraju i da pričaju o teškim događajima iz prošlosti. Kao najveći izazov u radu sa mladima iz Zavoda naveo je činjenicu da su korisnici mladi ljudi, koji su već prilično formirani i koji su imali jedan značajan diskontinuitet u razvoju zbog izdvajanja iz porodice.

Edukator Nikola Tanasković je u nastavku pozvao stručnu javnost i institucije da uputi svoje ideje i sugestije Mobilnom timu kako bi se sam rad sa decom unapredio, ali i da se poput Zavoda aktivnije uključe u pomoć pri integraciji ovih mladih ljudi, jer je cilj SuperBusa da se podrška nastavi i nakon projekta, koji će trajati do decembra meseca 2015. godine. ”Mi imamo direktne kontakte sa decom i možemo uvideti promene. Posle radionice svako dete ima ispunjeniji dan, možda će svako dete makar malo razmisliti o svojim postupcima. Milsim da im dajemo jedan dobar primer za njihov novi život I budućnost”, dodala je Jelena Čolić, edukator.

Projekat Fondacije SOS Dečija sela Srbija će Zavod posećivati do kraja 2015. godine. Zaključak tribine je bio da se pozitivni koraci mogu ostvariti samo dobrom saradnjom institucija i organizacija, koje su se izjasnile kao spremne da sarađuju I učestvuju.