TRENING ZA TRENERE U SKLOPU PROJEKTA „SIGURNA MESTA, NESMETAN RAZVOJ DECE“ (TIP)

Tokom marta i aprila ove godine, održan je online trening za trenere u sklopu projekta „Sigurna mesta, nesmetan razvoj dece: Integrisanje praksi zasnovanih na znanju o efektima traume u sistem alternativne brige“, koji sprovodi SOS Dečija sela Srbija. Trajanje treninga bilo je osam dana, podeljeno u dva bloka. Kroz obuku su prošla tri trenera iz Srbije, i jedna mlada osoba ko-trener.

Tokom ovog, veoma interekativnog treninga, stučnjaci iz pet zemalja obuhvaćenih projektom (Srbija, Hrvatska, Belgija, Bugarska, Mađarska), imali su priliku da zajednički rade i razmenjuju iskustva i praksu zasnovanu na znanjima o traumi, a sve sa ciljem ispunjavanje specifičnih potreba dece koja su preživela traumu, i podrške njihovom razvoju do punog potencijala. To konkretno znači vođenje računa da se u kulturi i procedurama organizacija za zaštitu dece naglašava priznavanje, razumevanje, poštovanje i odgovarajuće reagovanje na posledice traume na svim nivoima.

U narednom periodu planirano je da obučeni treneri sprovedu niz nacionalnih treninga pomoću kojih će oko 100 stručnjaka za brigu o deci iz Srbije steći veštine za primenu pristupa zasnovanog na znanjima o traumi u radu sa decom i mladima na alternativnom zbrinjavanju, koji su doživeli negativna iskustva u detinjstvu, i kojim će stručnjacima koji brinu o deci biti obezbeđeni potrebni resursi kako bi mogli da prepoznaju traumu i primenjuju praksu zasnovanu na znanjima o traumi u svakodnevnom radu sa decom i mladima.

 

 

Ovaj projekat je sufinansiran je od strane Evropske Unije u sklopu programa: Rights, Equality and Citizenship (REC). Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost SOS Children’s Villages International i projektnih partnera, Evropska komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom upotrebe informacija koje se u njemu nalaze.