SOS Dečija sela Srbija osiguravaju da donatorske uplate budu upotrebljene isključivo za namenu za koju su primljene.. Ovo postižemo svakodnevnom kontrolom donacija, sponzorskih prihoda i rashoda u odeljenju za finansije, koja se zasniva na uniformnim pravilima i procedurama za implementaciju svih programa i projekata. Svakoga meseca se sprovodi dvostruka interna kontrola svih projekata i potrošnje sredstava – jedna od strane projektnog osoblja, a druga od strane zaposlenih zaduženih za finansijski kontroling. Svakog kvartala se vrši kontrola knjiženja i likvidnosti od strane regionalne kancelarije-odeljenja za finansije i kontroling u Beču. Druga odeljenja u okviru regionalne kancelarije kontrolišu potrošnju namenskih budžeta kroz polugodišnje ili godišnje izveštavanje (ICT odeljenje, odeljenje za prikupljanje sredstava i HR odeljenje). Takođe, na kvartalnom nivou, izveštavamo našeg osnivača Kinderdorf o donacijama iz inostranstva. Naš osnivač kontroliše internacionalne finansijske standarde naše Federacije.

Pored toga, kontrolu nad našim finansijama jednom godišnje vrši i revizorska kuća Roedl&Partner Audit d.o.o. Beograd-Srbija, kao i druge revizorske kuće koje naši partneri angažuju u cilju provere potrošnje donacija koje su dali.

Naša organizacija radi u skladu sa svim domaćim zakonima, što potvrđujemo redovnim izveštavanjem domaćih poreskih i finansijskih institucija, kao i kroz godišnje izveštaje. Kontrolu nad našim pedagoškim delom rada vrši Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Primenu internacionalnih standarda i smernica kontroliše Nacionalna kancelarija/Nacionalni direktor za razvoj programa, dok su za kontrolu nad kadrovskom politikom zaduženi Ljudski resursi.

SOS Dečija sela Srbija članica je Međunarodne organizacije SOS Dečija sela koja pomaže ljudima u 136 zemalja. U našoj organizaciji transparentnost i odgovornost naglašavaju sve što radimo. Mi smo posvećeni domaćinskom korišćenju svih naših fondova i sredstava, obezbeđujući da oni budu iskorišćeni u skladu sa odobrenim budžetima programa i projekata.