27.10.2020

Fondacija SOS Dečija sela Srbija obeležava 15 godina postojanja

Fondacija SOS Dečija sela, u Srbiji je prisutna od 2004. godine, stvarajući porodice za decu u nevolji, pomažući im da izgrade stabilnu budućnostim, doprinoseći tako i razvoju zajednica u kojima žive. Podrška Fondacije deci, mladima i porodicama u riziku sprovodi