Susreti mladih i poslodavaca u Centru “Jaki mladi”

U Centru „Jaki mladi“, svakog poslednjeg četvrtka u mesecu organizuju se susreti mladih, korisnika Centra “Jaki mladi” i poslodavaca i simulacija razgovora za posao. Na ovim susretima, HR profesionalci i preduzetnici kroz razgovor, sa mladim ljudima dele savete koji će im pomoći savladaju tremu od razgovora za posao i lakše prevaziđu sve prepreke koje ih čekaju na putu do posla.

U četvrtak, 25. januara 2017, Centar “Jaki mladi” posetili su predstavnici kompanija Omega Consulting team, NELT, MK Group, Bizconnect7, Manpower Group, VIP mobile, Amrop Adria d.o.o, STRABAG, H.art, Adecco i Advance Response International koji su razgovarali sa mladima kojima Centar pruža podršku i podelili sa njima znanja neophodna za razvoj karijere i otkrivanje novih poslovnih mogućnosti.

susreti 2

Centar pruža podršku mladima koji su odrasli bez roditeljskog staranja i drugim mladima u riziku da savladaju izazove koji se nalaze na njihovom putu ka samostalnosti. Fokus je na mladima do 30 godina koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja kao i na mladima koji su uključeni u programe podrške porodicama u riziku koje sprovode SOS Dečija sela.