Super Bus tim ponovo na točkovima

Pokretni edukativni centar za rad sa decom Super autobus, nastavlja sa radom. Nakon uspostavljanja rada Super autobus tima, tokom Emergency Relief Project-a, za poplave, tim će u narednom periodu staviti akcenat u radu sa decom izbeglicama i migrantima. Cilj aktivnosti je da se na zabavan i kreativan način, kroz neverbalnu komunikaciju i sportske aktivnosti, deci ispuni vreme, koje provode u prihvatnim centrima zajedno sa svojim roditeljima, da im se pruži prilika da ispolje sebe i svoja osećanja, kao i da im se na trenutak skrenu misli sa svakodnevnice i da im se pruži prilika da opet budu deca.
Super autobus tim će obavljati i distribuciju paketa hrane, obuće, odeće i dugih materijala, u skladu sa potrebama na terenu. Edukatori će biti zaduženi za pružanje hitne pomoći (usmeravanje na nadležne službe, hitni prevoz, informisanje itd.) na terenu, naročito deci bez pratnje, deci sa posebnim potrebama, porodicama sa decom i majkama sa bebama, trudnicama, mladima u riziku.

DSC07892 (768x1024)
Učešće u edukativnim i zabavnim aktivnostima Super autobus tima je otvoreno za sve uzraste kako decu tako i odrasle, a osim sa izbeglicama i migrantima, Super autobus tim će raditi i sa decom sa posebnim potrebama, sa decom iz siromašnih i socijalno ugroženih porodica, hraniteljskih porodica, decom pripadnicima nacionalnih manjina i marginalizovanih grupa, kao i sa decom koja nemaju pristup vannastavnim aktivnostima i sadržajima. Rad sa roditeljima, odraslima je usmeren na izgradnju interpersonalnih relacija sa decom, boljoj komunikaciji i razumevanju. Svaka aktivnost je prilagođena ciljnoj grupi i lokaciji na kojoj se aktivnost realizuje.DSC07937 (1024x768)
Aktivnosti će se održavati u kampovima, prihvatnim centrama, registracionim i centrima za azil, gradskim trgovima, seoskim sredinama, mesnim zajednicama, vrtićima, školama. Super autobus će biti snadbeven didaktičkim materijalom i igračkama koje će biti na raspolaganju deci svih uzrasta.
Na već realizovanim aktivnostima u Prihvatnom centru u Preševu i kampu u Miratovcu, svojim aktivnostima tim je obuhvatio preko 160-oro dece, 20 odraslih, a podeljeno je i oko 230 igračaka iz donacije kompanije Daimler.

DSC07852 (1024x768)
Novina u radu Super autobus tima je i novo kombi vozilo, koje će timu olakšati svakodnevni rad, prevoz na različite lokacije i prevoz didaktičkog materijala.