“Super autobus” u Prihvatnom centru za izbeglice u Makedoniji

„Super autobus“ tim  je u petak, 20.05. posetio Prihvatni centar Tabanovci, u Makedoniji. U ovom prihvatnom centru trenutno je smešteno oko 150 izbeglica, od kojih su 60 deca.

Osnovni cilj posete, osim organizovanja aktivnosti za animaciju dece, bio je razmena  iskustava i informacija sa kolegama iz SOS Dečijih sela Makedonije, koja će pomoći da se pripremi najbolji odgovor  na  izbegličku krizu, koja se u ovom trenutku odvija.

SOS Dečija sela Makedonija, u okviru prihvatnog centra Tabanovci,  imaju velik prostor za rad sa decom. U pitanju su kontejneri na dva sprata, koji se nalaze odmah pored železničke pruge, tačnije na mestu gde izbeglice izlaze iz voza. Prostor u sebi sadrži ograđeno igralište, ICT kutak i Sigurno mesto za decu, u kome se organizuju različite aktivnosti poput časova muzike.

"Super autobus" u poseti Prihvatnom centru

        “Super autobus” u poseti Prihvatnom centru Tabanovci

Edukatorke “Super autobus” tima su brzo uspostavile kontakt sa decom  u kampu i održale radionicu koja je uključivala crtanje različite igre sa decom. Najveću pažnju privukla je igra “Padobran”, kojoj je zbog toga i posvećeno najviše vremena.  Osim toga, deci su  podeljeni ukrasi koji su doneti za tu priliku.

Prilikom posete Prihvatnom centru, predstavnici SOS Dečijih sela Srbija susreli su se sa Cilkovski Miteom, koordinatorom Programa urgentne pomoći izbeglicama i Katerinom Ileovskom, regionalnom specijalistkinjom za komunikacije iz Beča.