Suez održao obuku u Beogradu

Menadžment tim SOS Dečijih sela Srbija imao je priliku da u periodu od 14.9. do 20.9. učestvuje na obuci ’Učenje sa stejkholderima’, u organizaciji SUEZ akademije. Stručnjaci su u stvari zaposleni kompanije SUEZ iz celog sveta, jer kompanija već nekoliko decenija veoma uspešno posluje širom sveta.

U okviru kompanije formirana je SUEZ akademija koja je fokusirana na razvoj talenata i unapređenje menadžerskih veština. Saradnja između kompanije SUEZ i organizacije SOS Dečija sela na globalnom nivou veoma uspešno se ostvaruje već dugi niz godina, a sinergija koja se ostvaruje između zaposlenih u profitnom i neprofitnom sektoru daje izvanredne i, ponekad, neočekivane rezultate.

U okviru SUEZ akademije angažovani su treneri svetskog renomea koji, zajedno sa „učenicima“, rade prvo na postavljanju ciljeva, a zatim ih, vrlo vešto, vode kroz procese planiranja i ostvarivanja ciljeva, pri čemu se učesnici podstiču da preuzimaju liderske uloge, sa svim aspektima i odgovornostima koje takve role sobom nose, i tako, zajedno sa kolegama, učestvuju direktno u kreiranju i sprovođenju procesa, građeći dobre međuljudske odnose i poverenje, što rezultira formiranjem efikasnih timova.


Na prvi pogled nesvakidašnja kombinacija načina razmišljanja zaposlenih u neprofitnom sektoru i zaposlenih u velikoj korporaciji, kao što smo mogli i lično da se uverimo, učesnicima pruža mogućnost da organizacione situacije sagledaju iz jedne potpuno nove perspektive, koja otvara vrata inovativnim rešenjima i pristupima poslovnim izazovima.

Tokom petodnevne obuke, koja je obuhvatila različita predavanja, radionice i podele znanja, predstavljeni su različiti metodi za unapređivanje menadžerskih veština, koju je naš tim uspešno kompletirao. Obuka je za cilj imala razvijanje liderskih sposobnosti i povećanje efikasnosti poslovanja razvijanjem međuljudskih odnosa.