STILOVI RODITELJSTVA

Roditeljstvo nije samo zadovoljavanje osnovnih potreba deteta za hranom i fizičkom sigurnošću već podrazumeva i vaspitavanje. Postoji mnogo različitih stilova vaspitanja i svaki od njih drugačije utiče na razvoj ličnosti deteta, njegove doživljaje, osećaje i ponašanje.

Kada je roditeljstvo u pitanju, brojna istraživanja kažu, postoje dve dimenzije:

  • Dimenzija emocionalnosti koju karakteriše emocionalna toplina i roditeljsko razumevanje, odnosno podrška, ljubav i ohrabrenje koju roditelj pruža detetu, i
  • Dimenzija kontrole koju karakteriše roditeljski nadzor i zahtevi, odnosno roditeljska očekivanja koja se mogu protezati od potpune kontrole.

Imajući u vidu kombinaciju ove dve dimenzije koje oslikavaju roditeljske stavove prema detetu, kao i emocionalnu klimu u kojoj se odvijaju različiti roditeljski postupci razlikujemo četiri stila roditeljstva:

  1. AUTORITARNI STIL RODITELJSTVA (KRUTI – STROGI)

To je kombinacija emocionalne hladnoće i čvrste kontrole. Roditelji pred dete postavljaju velike zahteve, imaju strog nadzor i kontrolu, i ne pružaju dovoljno topline, ljubavi i podrške. Glavni vaspitni ciljevi su učenje samokontrole (vladanja sobom) i poštovanja autoriteta koji ne objašnjava svoje odluke i postupke i kog ne zanima šta dete misli i oseća. Roditeljska uloga usmerena je na postavljanje granica i pravila čiji se prekršaji kažnjavaju. Odnos između roditelja i deteta temelji se na nadređenosti i podređenosti, i po sistemu nagrade i kazne.

Deca koja rastu uz roditelja koji ima ovakav stil roditeljstva pokazuju nesigurnost i povučenost ili agresivnost, ćudljivost i niski prag tolerancije na frustracije. Kod njih dominira strah, nepoverenje, nezadovoljstvo, uznemirenosti, neiskrenost, lažno poštovanje, neuspešnost u rešavanju probrema i stalna briga kako udovoljiti roditelju.

  1. AUTORITATIVNI STIL RODITELJSTVA (DEMOKRATSKI – DOSLEDAN)

Ovaj vaspitni stil predstavlja kombinaciju emocionalne topline i čvrste kontrole. Roditelji pred dete postavljaju velike zahteve, ali primerene detetovom uzrastu, uspostavljaju čvrste granice praćenje nadzorom i kontorolom. Uz sve navedeno, roditelji detetu pružaju pružaju toplinu, ljubav i podršku, a sve sa željom da doprinesu dečijom znatiželji, samouverenosti, kreativnosti, sreći, motivisanosti kao i osećaju nezavisnosti. Odnos između roditelja i deteta temelji se na demokratičnosti koja podrazumeva komunikaciju, podstrek deteta, uvažavanje detetovih osećanja, al ii kontrolu usmerenu na detetova nepoželjna ponašanja, umesto na detetovo biće.

Deca koja rastu uz roditelja koji ima ovakav stil roditeljstva pokazuju samopouzdanje, sigurnost u sebe, potrebu za postignućima, visok nivo samokontrole. Kod njih dominira osećaj poverenja, iskrenosti, poštovanja, zrele odgovornosti.

  1. PERMISIVAN STIL RODITELJSTVA (POPUSTLJIVI)

Ovaj vaspitni stil predstavlja kombinaciju emocionalne topline i slabe kontrole. Roditelji pred dete postavljaju male zahteve i imaju slabu kontoru, ali pružaju veliku toplinu, ljubav i podršku. Glavni vaspitni cilj je zadovoljenje svih želja deteta. Odnos roditelja i deteta temelji se na velikoj emocionalnoj osetljivosti roditelja prema detetu, prevelikoj slobodi i nezavisnosti deteta, usled izostanka granica i pravila, kao i kontrole ponašanja. Ovaj stil roditeljstva kod dete stvara nesigurnosti i nesnalaženje sa granicama i opšteprihvaćenim pravilima ponašanja. Deca pokazuju impulsivnost i agresiju u susretu sa ograničenjima bilo koje vrste i imaju slabu samokontrolu.

  1. INDIFERENTAN STIL RODITELJSTVA (ZANEMARUJUĆI)

Ovaj vaspitni stil predstavlja kombinaciju emocionalne hladnoće i slabe kontrole. Roditelji pred dete postavljaju male zahteve. Nema kontrole, ali nema ni topline, ljubavi, podrške. Roditelji nemaju nikakav cilj u vaspitanju, zaokupljeni su sami sobom, a decu ili emocionalno odbacuju ili nemaju vremena ili snage da o njima brinu. Između roditelja i deteta nema dovoljno razumevanja, niti postoji interes roditelja za aktivnosti dece. Zajedničko vreme ne postoji, i roditeljska ljubav se ne iskazuje. Dete ovakvih roditelja pokazuje neposlušnost, neprijateljstvo, zahtevnost, neprimereno ponašanje u igri i socijalnim kontaktima, nisko samopoštovanje, problematična i delikventna ponašanja. Njegova raspoloženja su promenljiva, i najčešće pokazuje nezainteresovanost, nedostatak kontrole i nesigurnost.