SOS Dečija sela Srbija učesnik međunarodne sesije posvećene borbi protiv siromaštva dece

U Srbiji oko 400.000 hiljada dece živi u siromaštvu, procenjuje se prema podacima Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja. Siromaštvo je jedan od vodecih uzroka razlicitih disfunkcionalnosti u porodici, koje mogu dovesti do izdvajanja dece iz porodice.
SOS Dečija sela Srbija, kao organizacija čiji je celokupan rad usmeren na dobrobit i bezbednost dece učestvovaće u radu okruglog stola posvećenog borbi za okončanje dečijeg siromaštva i nasilja nad decom, koji se održava 28. jula u Somboru.
Okrugli sto na temu “Uloga verskih zajednica i dece u aktivnostima usmerenim ka okončanju siromaštva dece” 28. jula 2016., organizuju Globalna mreža verskih organizacija za decu (GNRC), Inicijativa za okončanje siromaštva dece i Somborski edukativni centar u cilju razmatranja budućih akcija i strategija za borbu protiv dečijeg siromaštva i podizanja svesti o vezi između siromaštva i nasilja nad decom.

10A

U radu okruglog stola će učestvovati više od 50 predstavnika organizacija iz zemalja regiona, čiji je rad posvećen deci.
Okruglom stolu će prethoditi dvodnevna radionica, koja se 26. i 27. jula održava u Somboru, a na kojoj će biti reči o ulozi verskih organizacija u borbi za smanjenje siromaštva, vezi između siromaštva i nasilja nad decom i razumevanju UN ciljeva održivog razvoja, u koje spadaju borba protv siromaštva i iskorenjivanje nasilja nad decom.
Dečije siromaštvo je jedan od najbrutalnijih oblika siromaštva i jedan od glavnih uzroka za smrt miliona dece godišnje, širom sveta. To je i razlog zbog koga desetine miliona dece širom sveta gladuju, preko 120 miliona dece se nalazi van obrazovnog sistema i bez mogućnosti za školovanje, zbog koga dolazi do dečijeg ropstva i milioni dece pate zbog različitih bolesti i nemogućnosti da dobiju adekvatnu zdravstvenu negu.
Nova Strategija Međunarodne organizacije SOS Dečija sela u skladu je sa UN ciljevima održivog razvoja koji se odnose na decu i angažovano daje doprinos borbi za zaustavljanje siromaštva i suzbijanje nasilja nad decom.