SOS Dečija sela Srbija na konferenciji posvećenoj jačanju porodica

Porodica je glavni i najvažniji stub u odrastanju svakog deteta, zbog čega je veoma bitno da porodica ostane na okupu i prevaziđe teškoće sa kojima se suočava, jedan je od ključnih zaključaka konferencije “Prekinuti krug isključenosti: jačanje porodica koje žive u višestrukoj deprivaciji”, koja je održana 15. i 16. novembra u Beogradu.

Konferenciju su otrvorili Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Michael Davenport, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, Gorana Džudža Jakovljević, predstavnica Novak Đoković fondacije, i Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji.

Na konferenciji je bilo reči o prioritetima u unapređenju rada u sistemu socijalne zaštite u pružanju podrške najugroženijoj deci i porodicama u krizi, odnosno porodicama sa složenim i višestrukim potrebama.

SOS Dečija sela Srbija predstavila su svoj model podrške najugroženijim porodicama. Tanja Marović, Savetnica za jačanje programa, u svom izlaganju je govorila o programima jačanja porodica, koje SOS Dečija sela Srbija sprovode u Obrenovcu, Nišu i Zemunu, kao i o podršci hraniteljskim porodicama u Nišu i Kraljevu. Kao ključne prednosti naših programa jačanja porodica istaknute su sveobuhvatna podrška porodici, plan razvoja porodice koji je usmeren na decu, primena proverenih modela procene i planiranja i mobilnost članova tima, odnosno kućne posete porodicama u programu.

Učesnici konferencije imali su priliku da razmene iskustava i naučene lekcija iz oblasti unapređenja usluga socijalne zaštite u jačanju ugroženih porodica kako bi se sprečilo smeštanje dece u ustanove, razvoja inovativnih usluga kojima se pruža podrška porodicama, i oblikovanja hraniteljstva kao oblika privremene pomoći porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.
Predstavljena je i usluga „Porodični saradnik“, koju UNICEF i Ministarstvo sprovode već tri godine zahvaljujući finanjsijskoj podršci Evropske unije i Novak Đoković fondacije. Ova usluga se sprovodi Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu – sa ciljem prevencije izmeštanja dece iz prirodnih porodica, pružanje podrške povratku deteta u porodicu iz institucija ili hraniteljskih porodica, osnaživanje roditelja kroz sticanje novih znanja i veština u oblasti roditeljstva, životnih veština, partnerskih i drugih odnosa.