Saopštenje povodom tragičnih događaja na Bliskom istoku

Eskalacija konflikta u Izraelu i Palestini do sada je oduzela mnoge živote, uključujući veliki broj dece, nedužnih civila i humanitarnih radnika. Među njima su i deca i mladi uključeni u programe SOS Dečijih sela u Izraelu i Palestini.

Kao organizacija koja u Srbiji lokalno, ali i globalno kao deo međunarodne mreže SOS Dečijih sela, brine o deci, izražavamo najdublje saosećanje sa žrtvama sukoba sa obe strane, kao i sa svim ljudima kojima su ovi tragični događaji zauvek promenili živote.

Istovremeno podižemo svoj glas u želji da udruženo reagujemo i uputimo apel za okončanje sukoba i zaštitu dece.

Deca su najranjivija grupa stanovništva u svakom društvu, a pogotovo u ratom zahvaćenom području. Ugroženi su njihovi životi, bezbednost, a istovremeno su u riziku i da izgube roditeljsku brigu. Sećanje na traumatske događaje, pratiće ih i u budućnosti, a dodatno će pogoditi decu koja, nakon ovog sukoba ostanu sama – bez roditeljske nege i staranja.

Dodatno smo zabrinuti jer humanitarna pomoć ne stiže do najugroženijeg dela stanovništa, koje je bez osnovih uslova za život.

Sve veći broj žrtava i produbljivanje humanitarne krize zahtevaju da sve strane preduzmu hitne korake da zaštite civilno stanovništvo i okončaju ovaj rat.

Priključujemo se apelu Međunarodne organizacije SOS Dečija sela i pozivamo na hitnu deeskalaciju sukoba i prekid vatre, zaštitu civila i primenu međunarodnog humanitarnog prava. Obe strane moraju dati prioritet zaštiti dece, mladih i njihovih porodica, podržavajući njihova ljudska prava.