Šansa za bolji položaj dece koja odrastaju u alternativnoj brizi

„Devedesete su bile vrlo kritične za decu u bilo kom obliku alternativnog smeštaja. Nakon toga je krenuo oporavak i danas smo tu gde jesmo. Ono što mi je drago je što u ovom projektu polazimo od dece. Mislim da ćemo u ovoj oblasti uspeti, jer smo jako daleko otišli“, izjavila je prof. dr Nevena Vučković Šahović, međunarodna ekspertkinja iz oblasti dečijih prava na konferenciji, koju su SOS Dečija sela Srbija organizovala danas, povodom početka projekta „Alternativna briga i prava dece u Srbiji“, koji finansira Evropska unija, a sprovode SOS Dečija sela Srbija i SOS Dečija sela Hrvatska, uz podršku Međunarodne organizacija SOS Dečija sela.

Projekat ima za cilj da obezbedi veći kvalitet brige o deci bez roditeljskog staranja i njihovu socijalnu inkluziju u Srbiji.

„Želimo da deci u sistemu alternativne brige omogućimo da ostvaruju prava koja im pripadaju. Zajedno ćemo raditi na poboljšanju kvaliteta brige o deci u Srbiji“, objasnila je Ljubica Kuridža, menadžerka projekta „Alternativna briga i prava dece u Srbiji“.

01
Mladi koji su živeli u programima zbrinjavanja imaju slabije rezultate u pogledu obrazovanja, zaposlenja i zdravlja i suočavaju se sa većim socijalnim isključivanjem, nego mladi koji su odrasli u svojoj porodici, podaci su analize koju je sprovela Međunarodna organizacija SOS Dečija sela. Uz odgovarajuće uslove za rad, stručnjaci koji rade sa decom u programima zbrinjavanja i hranitelji mogu da uspostave delotvornu promenu za decu i mlade u alternativnoj brizi i omoguće im da ostvaruju svoja prava.

„Rizik od kršenja prava dece koja odrastaju u alternativnoj brizi daleko je veći nego kod dece koja odrastaju u biološkim porodicama. Stručni radnici za brigu o deci i stručni radnici iz socijalne zaštite mogu doprineti poboljšanju njihovog položaja i osnažiti ih“, istaka je prof. dr Nevena Čalovska, predsednica Upravnog odbora Fondacije SOS Dečija sela Srbija.

Projekat koji finansira Evropska unija, a sufinansira Vlada Republike Srbije – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, realizovaće se od decembra 2017. do decembra 2019. godine, sa ciljem da omogući bolju primenu prava dece koja odrastaju u nekom od alternativnih oblika brige (domovi za decu i hraniteljske porodice). Ključna komponenta projekta je podizanje kapciteta stručnih radnika za brigu o deci i stručnih radnika iz socijalne zaštite, kroz trening za trenere i obuke koje se odnose na poštovanje i primenu prava dece koja odrastaju u alternativnoj brizi.

02
„Ovaj projekat ide u pravcu ostvarivanja prava, potreba i najboljeg interesa deteta, zbog čega treba aktivno da se uključimo u njega, jer on doprinosi ne samo stručnjacima, već i onima kojima je pomoć najpotrebnija“, istakao je Dragan Vulević, načelnik Odeljenja za upravno – nadzorne poslove u oblasti porodično – pravne zaštite u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Projekat „Alternativna briga i prava dece u Srbiji“ zasniva se na Smernicama za stručne radnike koji rade sa decom u programima zbrinjavanja, pod nazivom „Osiguranje dečijih prava“. Pored toga, projekat je u skladu sa Strategijom Saveta Evrope o dečijim pravima, Poveljom EU i svim međunarodnim dokumentima o pravima dece.

 

Napomena:  Sadržaj ovog teksta je isključiva odgovornost Fondacije SOS Dečija sela Srbija i ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.