Samohrani otac petoro dece izborio se za svoju porodicu

Goran, samohrani otac petoro dece iz Obrenovca imao je problem u brizi o svojoj deci. Centar za socijalni rad je osnovano sumnjao da on prekomereno konzumira alkohol, a kako se njegova bivša supruga preudala, deca su majku samo povremeno viđala. Podrška u odgajanju dece mu je bila preko potrebna, kako bi se sprečilo izdvajanje dece iz porodice, i zato je upućen na Centar za jačanje porodica Obrenovac.

Naš saradnik Goranu je svakodnevno pružao savetodavnu podršku – upoznavao ga je sa potrebama dece predškolskog i školskog uzrasta (higijenom, zdravljem, važnošću prostora za učenje, organizacijom vremena i dr), kao i njihovim razvojnim fazama. Istovremeno, on je bio motivisan da redovno odlazi u Kliniku za odvikavanje od bolesti zavisnosti. Kućne posete njihovoj porodici dodatno su osnažile Gorana, nakon ćega je on dobio novu energiju i snagu, i pokrenuo uzgoj stada ovaca, a uz pomoć našeg savetnika, njihova porodica je dobila i podršku u sređivanju kuće od lokalne zajednice. Sa druge strane, deca su shvatila koliko je velika važnost obrazovanja, tako da sada redovno pohađaju nastavu. Sve to dovelo je do toga da njihova porodica ostane na okupu.