Regionalna konferencija “Zapošljavanje mladih iz ugroženih grupa”

Otvorena je regionalna konferencija “Zapošljavanje mladih iz ugroženih grupa” u organizaciji SOS Dečija sela. U konferenciji učestvuju predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Kosova* i Srbije. Na konferenciji će biti predstavljen novi regionalni projekat „Osnaživanje mladih – nove perspektive – YEEP“, koji se realizuje upravo u navedenim zemljama. Projekat finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Herman Gmeiner fond Nemačka (HGFD), a sprovode ga SOS Dečija sela.

Nacionalna direktorka SOS Dečija sela Srbija Vesna Mraković – Jokanović otvorila je konferenciju sledećim rečima: „Najveći broj nezaposlenih je uzrasta od 15-26 godina. Kada uz to dodamo činjenicu da mladi koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica i alternativne brige, a koji imaju sve one dodatne poteškoće, onda je ovaj izazov još veći. U protekle 4 godine naša organizacija SOS Dečija sela iz regiona Zapadnog Balkana sprovodili su projekte osnaživanja i pomoći. Otvoreni su centri u Sarajevu, Skoplju, Tirani i Beogradu. Sve ovo ne bi bilo moguće bez podrške naših donatora, pre svega zahvaljujući nemačkom Ministarstvu za ekonomski razvoj i saradnju i Fondaciji Herman Gmajner iz Minhena. Danas predstavljamo nastavak kroz jedan novi veliki regionalni projekat koji će trajati naredne tri godine u našoj regiji. Bez partnerstva, saradnje i holističkog pristupa svih ključnih aktera u društvu, rezultati niti bilo koja druga aktivnost ne bi bili mogući. Izuzetno je važna država koja obezbeđuje normativni okvir i sistem podrške, kao i poslovni sektor koji pruža priliku za zapošljavanje naših mladih ljudi, uz sistem obrazovanja i vaspitanja. A, to je upravo i cilj ove konferencije:umrežavanje, saradnja, uz primere dobre prakse i razmenu iskustava i rešenja kako poboljšati i unaprediti nadalje zajednički rad.“

Vesna Mraković Jokanović. Nacionalna direktorka Fondacije SOS Dečija sela Srbija

Zatim se posetiocima konferencije i medijima obratila Karolina Tejlor, zamenica međunarodnog regionalnog direktora SOS Dečija sela Internacional: „SOS Dečija sela osnovana su 1949. u Austriji. Trenutno radimo u  136 zemalja širom sveta sa decom, mladim ljudima i porodicama. Mladi ljudi širom sveta se suočavaju sa izazovima na svom putu ka nezavisnosti. Oko 56 miliona mladih ljudi širom sveta je nezaposleno, a najteže je onima bez roditeljskog staranja i onima koji potiču iz socijalno ugroženih porodica. Kroz naš program mi smo upravo pokušavali da pomognemo ovim mladim ljudima. Skoro 1400 mladih ljudi je bilo uključeno u ovom projektu u četiri zemlje regiona, a 742 je izašlo iz projekta kao zaposleno ili samozaposleno i veoma smo ponosni na naše rezultate.“

 Karolina Tejlor, zamenica međunarodnog regionalnog direktora Međunarodne organizacije SOS Dečija sela

Kornelia Majer ispred Fondacije Herman Gmajner Nemačka, projektna koordinatorka za razvoj institucijalnog partnerstva, koja predstavlja SOS Dečija sela u Minhenu: „Cilj novog projekta je da se podrže mladi ljudi u socijalnoj i ekonomskoj integraciji u ovim zemljama, i to pre svega mladi koji su bili lišeni roditeljskog staranja, ili potiču iz socijalno ugroženih porodica.“

 Kornelia Majer, Fondacija Herman Gmajner

Ana-Kristin Piplica, Ambasada Savezne Republike Nemačke, šefica odseka za ekonomsku saradnju: „Mnoge nemačke kompanije investiraju u Srbiji, i trenutno zapošljavaju oko 6.200 ljudi u Srbiji, kao što znamo da su se mnogi stručnjaci iz Srbije preselili u Nemačku da rade. Kao deo inicijative da ponudimo perpektivu mladim ljudima i posebno socijalno ugroženima da ostanu u Srbiji, podržali smo implementiranje dualnog projekta koji je prilagođeno srpskom tržištu. Najveća prednost za mlade ljude je da se što pre osamostale i omoguće da samostalno privređuju za život. Posebno podržavamo mlade ljude iz ruralnih sredina da se poboljšaju uslovi rada i omogući samozapošljavanje u poljoprivredi. Zajednički rad i saradnja je neophodna kako bi se postigli rezultati na svim nivoima društva.“

Ana-Kristin Piplica, Ambasada Savezne Republike Nemačke, šefica odseka za ekonomsku saradnju

Mirjana Čojbašić, Pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: „Položaj mladih u društvu zavisi od njihovog položaja na tržištu rada: da li su zaposleni, i ako jesu da li su skladu sa svojim obrazovanje, pod kojim uslovima, sve to utiče na njihov dalji profestionalan radi, kao i privatan život i planiranje porodice. U prethodnom višegodišnjem periodu je registrovano poboljšanje položaja mladih na tržištu rada u Republici Srbiji. O tome govore podaci Zavoda za statistiku, koja prati povećanje stope aktivnosti i smanjenje stope nezaposlenosti. Istovremeno je pozitivan trend NSZZ o smanjenju stope nezaposlenosti, gde je u poslednjih godinu dana došlo do smanjenja broja nezaposlenih mladih do 30 godina starosti za 11%. Ovi rezultati su rezultat prioriteta mladih prilikom uključivanja u programe i mere aktivne politike zapošljavanja.“

Mirjana Čojbašić, Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja