Radionica SOS „Super Bus“ za decu izbeglice u Beogradu

Beograd, 16. septembar 2015. godine – Fondacija SOS Dečija sela Srbija je u okviru svojih projekata ,,Solidarnost – Siguran svet za decu“ – izbeglice u tranzitu kroz Srbiju i „Super Bus“, organizovala aktivnosti za mališane koji privremeno borave u parku kod glavne autobuske stanice u Beogradu.

SuperBus u poseti najmlađim migrantima_1

Mališani su imali priliku da se igraju, zabave uz balone, crtaju, prave improvizovane igračke od dostupnog materijala, vijače od kanapa, kape i kravate od papira. Radionica je organizovana sa ciljem da se deca razvesele i da se kroz neposredni kontakt sa edukatorima, osete sigurno u novoj nepoznatoj sredini. Uz pomoć prevodioca, roditelji su informisani o postojanju Sigurnog mesta za decu u Info centru za azilante u Nemanjinoj ulici. Na samom kraju radionice, deci su podeljeni paketi sa hranom, vodom i ćebadima.

DSC06063 DSC06068

 

SOS „Super Bus“ je pokretni centar za rad sa decom, koji kroz igru i kreativne sadržaje sprovodi psiho-socijalne i edukativne radionice i svojim radom promoviše načela jednakih šansi i važnost poštovanja pravila, ali takođe pomaže deci da razviju samopoštovanje, toleranciju i socijalnu integraciju ranjivih grupa. Svoj rad je započeo kroz Program hitne pomoći poplavljenih područjima u Srbiji, kojim je Fondacija SOS Dečija sela pomogla više od 3000 dece i njihovih porodica u Obrenovcu, Lazarevcu, Kraljevu, Trsteniku i još 25 mesta u Srbiji.

SuperBus u poseti najmlađim migrantima_2

SOS Dečija sela Srbija je kroz Program ,,Solidarnost – Siguran svet za decu“ – izbeglice u tranzitu, i u saradnji sa Opštinom Savski Venac, ADRA, Klik aktiv i Save the Children, pokrenula Sigurno mesto za decu u Info-centru u Nemanjinoj ulici, obezbediće pakete hrane i higijene za bebe, decu i žene, finasiraće rad medicinske sestre u prihvatnom centru u Kanjiži i nastojati da pomogne obezbeđivanje adekvatnih uslova za decu bez pratnje, najugroženije izbegličke porodice i jačanje kapaciteta ustanova i organizacija u Srbiji, koje zbrinjavaju decu izbeglice iz drugih zemalja.
Fondacija SOS Dečija sela Srbija je, u proteklih 10 godina, kroz različite programe podrške: SOS Dečije selo Kraljevo-Centar za smeštaj dece bez roditeljskog staranja sa mrežom SOS hraniteljskih porodica, Centre za podršku porodici u Nišu, Lazarevcu i Obrenovcu i programe hitne pomoći posle zemljotresa u Kraljevu (obnova škola i pomoć najugroženijim porodicama) pomogla 3.500 dece, mladih i njihovih porodica.