Prva SOS mama otišla u penziju

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Naša prva SOS mama, gospođa Jela Tomić, sa početkom ove nove 2009. godine započela je svoj penzionerski staž. Bila je prva SOS mama u SOS Dečijem selu – Kraljevo,  na put samostalnosti izvela je našeg prvog maturanta, nesebičnom ljubavlju gajila je svu svoju SOS decu, ugostila sve važne ličnosti SOS-Kinderdorfa koje su posećivale naše Selo… Uz veliku zahvalnost za posvećenost našoj misiji želimo joj lepe penzionerske dane.