PRVA ONLINE KONFERENCIJA U OKVIRU CEI PROJEKTA

Kriza koja nas je zadesila nepovoljno utiče na život građana, uzrokujući kako poteškoće na ekonomskom, tako i na psihološkom planu. Usled toga, mentalno zdravlje vulnerabilnih društvenih grupa postalo je dodatno ugroženo. Ograničenja u radu uživo, licem u lice sa korisnicima, usled pandemije navele su nas na prilagođavanje postojećeg režima rada, ali i uvođenje novih oblika pružanja usluga. U tom kontekstu osmislili smo program koji podrazumeva reagovanje u vanrednim situacijama i koji može biti šire primenjivan u radu sa različitim grupacijama stanovništva koji se nalaze u potrebi za psihosocijalnom podrškom.

U skladu sa novonastalom situacijom SOS Dečija sela Italija i SOS Dečija sela Srbija udružile su snage kako bi unapredili položaj dece i porodica uključenih u naše programe, obezbedili im podršku na planu mentalnog zdravlja i sveukupne dobrobiti.

Tako je nastao projekat „Zaštita mentalnog zdravlja i psihosocijalnog blagostanja odraslih i dece povodom COVID-19 krize u Italiji i Srbiji“, koji ima za cilj unapređenje kvaliteta podrške koju pružamo deci i porodicama iz osetljivih grupa, sa posebnim akcentom na potrebe proistekle usled krize izazvanom pandemijom virusa COVID-19, i potrebom za većom dostupnošću usluga i intenziviranjem psihosocijalne podrške.

Ovaj projekat temelji se na tri stuba:

  • Porodičnoj edukaciji,
  • Realizaciji online psihosocijalne podrške i
  • Jačanju kapaciteta profesionalaca za rad u krizi.

Projekat finansira Central European Initiaive.

U sklopu ovog projekta, 4. decembra 2020. godine, SOS Dečija sela Srbija u partnerstvu sa Centrom za porodični smeštaj i usvojenje, realizovala su online konferenciju pod nazivom „Podrška porodicama iz osetljivih grupa u doba korone“.

Konferencija je okupila veliki broj profesionalaca iz čitave Srbije, koji su aktivno delili svoja znanja, mišljenja, ali i predloge kako da se unapredi rad sa ugroženim porodicama i kroz to obezbedi potrebna podrška. Konstatovano je da su vulnerabilne porodice tokom ovog perioda postale još ranjivije, da su se potrebe usložnile, a izazovi multiplikovali.

Svi stručnjaci složili su se da je potrebno prilagoditi podršku i diversifikovati usluge kako bi bile lakše dostupne većem broju korisnika, i „po meri“ onih kojima su potrebne.

Na početku konferencije učesnicima su se obratili:

  • Nevena Čalovska Hercog, predsednica UO Fondacije SOS Dečija sela Srbija
  • Mirjana Novakov – VD direktora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd,
  • Silvija Alavanja – pomoćnica direktora Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu i
  • Sandra Perić – direktorka Komore socijalne zaštite.

 

Jelena Tanasijević iz Fondacije SOS Dečija sela u okviru panela je govorila o programu jačanja porodica u riziku i uticaju pandemije na položaj najranjivijih grupa, predstavivši rezultate analize koju su SOS Dečija sela Srbija realizovala u aprilu 2020. godine, tokom trajanja perioda karantina, o položaju i funkcionisanju porodica koje su uključene u program „Jačanje porodica u riziku“. Rezultati ove analize ukazali su da su različiti aspekti bili ugroženi, kao i da se potreba za podrškom intenzivirala, a problemi usložnili. Naglašeno je i postojanje i značaj ovakvih programa u krizama poput ove, s obzirom da oni mogu značajno doprineti poboljšanju kvaliteta života porodica i omogućiti ostanak dece u biološkim porodicama.

Tamara Borisavljević je govorila o izazovima i specifičnostima u radu sa srodničkim hraniteljskim porodicama, koje predstavljaju poseban oblik brige za decu i mlade bez roditeljskog staranja. U okviru svoje prezentacije govorila je o specifičnostima ovog oblika brige, mogućnostima, ali i izazovima sa kojima su se susreli u dosadašnjem radu. Takođe je ukazala na potrebu daljeg razvoja i unapređenja ovog oblika brige.

Olivera Simendić je govorila o radu Centra za socijalni rad tokom pandemije, uslugama koje su pružali i potrebama porodica. Zaključila je da su uprkos svim izazovima uspeli da organizuju rad i podrže najranjivije porodice u oblastima gde je to bilo najpotrebnije

Na konferenciji su učestvovali predstavnici velikog broja centara za socijalni rad, centara za porodični smeštaj i usvojenje, institucija za smeštaj korisnika, predstavnici različitih organizacija civilnog sektora, koji su imali priliku da na interaktivan način, u okviru dve diskusione grupe, govore o svojim iskustvima, primerima prakse i mogućnostima za unapređenje. Teme grupa odnosile su se na „Ojačavanje snaga porodice“ i „Lokalne usluge u doba korone“.

O drugim aktivnostima u okviru projekta „Zaštita mentalnog zdravlja i psihosocijalnog blagostanja odraslih i dece povodom COVID-19 krize u Italiji i Srbiji“, pisaćemo i u narednom period.