PROJEKTNI ZADATAK ZA SPROVOĐENJE ANALIZE RADNO-PRAVNOG OKVIRA ZA ANGAŽOVANJE ZAPOSLENIH, DIREKTNIH PRUŽALACA BRIGE U OKVIRU PROGRAMA SOS DEČIJEG SELA

SOS Dečija sela Srbija sprovode analizu radno-pravnog okvira za angažovanje zaposlenih, direktnih pružalaca brige, u odnosu na standarde socijalne zaštite u sklopu ispitivanja trenutnog koncepta brige o deci i mladima u SOS Dečijem selu u Kraljevu. Ova analiza bi trebalo da posluži kao osnov za donošenje odluka o budućem angažovanju zaposlenih na pružanju direktne brige deci i mladima, odnosno o načinu usklađivanja potreba procesa rada i postojećeg radno-pravnog zakonodavnog okvira.

Studija izvodljivosti je neophodna kako bi se identifikovali svi trenutni izazovi kao i najbolje rešenje radno-pravnog aspekta koncepta brige o deci i mladima, u skladu sa nacionalnim zakonodavnim okvirom i standardima za usluge, pružaoce usluga, stručni rad, licenciranje i akreditaciju programa i usluga.

Studija bi trebalo da pruži dovoljno informacija na kojima bi SOS Dečija sela Srbija zasnovala svoje buduće postupanje u radu, angažovanju zaposlenih i spoljni saradnika, organizacionu strukturu i kulturu, obezbedila radne uslove u skladu sa radnim zakonodavstvo ali i sa pedagoškim konceptom alternativne brige o deci bez roditeljskog staranja i  standardima SOS Dečijih sela (načini redefinisanja postojećeg rada i usaglašavanje sa ZOR  i nacionalnim okvirom brige o deci i mladima).

Ceo tekst Javnog poziva preuzmite na OVOM LINKU.