Projekat “Osnaživanje mladih i preduzetnička revolucija”

Projekat “Osnaživanje mladih i preduzetnička revolucija”, čiji je cilj promocija preduzetničkog obrazovanja i socijalnog preduzetništva među mladima, trajaće od oktobra 2018. do maja 2019. godine. Partneri na projektu, koji se sprovodi u okviru Erasmus+ programa, su SOS Dečija sela Srbija, ACT Group (Hrvatska) i Inovaciono tehnološki klaster (Slovenija).

U okviru projekta biće  razvijen novi, inovativni modul treninga za mlade iz teže zapošljivih kategorija. Ovaj modul biće prilagođen mladima, fokusiran na praktične veštine i veštine koje su potrebne za uspeh u preduzetništvu. Ovo će biti prvi, inovativni trening – modul baziran na potrebama mladih iz najranjivijih kategorija, namenjen jačanju njihovih kapaciteta i preduzetničkih potencijala.