Projekat „Jaki mladi – socijalna inkluzija i ekonomska održivost mladih u riziku“

S obzirom na izuzetno veliku stopu nezaposlenosti mladih u Srbiji, i posebno na izazove sa kojima se mladi iz ugroženih grupa susreću u pronalaženju posla i osamostaljivanju, SOS Dečija sela Srbija započela su sveobuhvatni program ekonomskog osnaživanja mladih, sa ciljem pružanja podrške socijalnom i ekonomskom osnaživanju mladih, pripadnika ranjivih grupa.

Projekat “Jaki mladi – održiva socijalna inkluzija i ekonomska podrška mladima u riziku“, Fondacija SOS Dečija sela Srbija sprovodi u saradnji sa Fondacijom „Herman Gmajner“ i lokalnim partnerima (NALED, Gradski centar za socijalni rad Beograd, Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, Republički zavod za socijalnu zaštitu i dr.), uz podršku Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.

U okviru projekta, otvoren je karijerni centar “Jaki mladi”, koji se nalazi u Bulevaru Kralja Aleksandra 251 u Beogradu.

Osnovna uloga karijernog centra „Jaki mladi“ je podrška u povećanju zapošljivosti mladih od 16 do 30 godina iz ugroženih grupa sa teritorije grada Beograda. Fokus je na mladima koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja kao i na mladima koji su uključeni u programe podrške porodicama u riziku koje sprovode SOS Dečija sela.

Usluge Centra jedinstvene su u tome što su usmerene, ne samo na zapošljavanje, već i na individualno psiho-socijalno savetovanje i osnaživanje radi zadržavanja zaposlenja, što je neophodno zbog nedostatka životnih veština i samopouzdanja, koji karakterišu ovu ciljnu grupu.

Usluge pružaju savetnici za osnaživanje mladih i saradnik za zapošljavanje i preduzetništvo mladih, koji su na raspolaganju svakom korisniku, u skladu sa njihovim potrebama i individualnim razvojnim planom, koji svaki korisnik zajedno sa savetnikom i saradnikom izrađuje.

Paket obuka koji prolaze svi korisnici Centra uključuje: obuku “Veštine zapošljavanja”, obuku iz osnova preduzetništva i simulaciju razgovora za posao.

U skladu sa individualnim razvojnim planom, mladima su na raspolaganju i sledeće usluge: obuke stručnog osposobljavanja za povećanje zapošljivosti obezbeđena od strane Centra, kursevi stranog jezika, kurs računara, obuka za vožnju za B kategoriju, stažiranje (praksa ili obuka na radnom mestu) kod poslodavca.

Takođe, mladima je na raspolaganju računarska učionica sa 9 računara, internetom, štampačem i skenerom kako bi mogli da pretražuju poslove, javljaju se na oglase i uče/vežbaju, kao i prostor za mlade za njihovo okupljanje druženje, kreativne radionice i sl.

Mladi koji su zainteresovani za preduzetništvo pohađaju obuku za započinjanje sopstvenog posla, koja se sastoji iz tri modula (Razvijanje i unapređenje poslovne ideje, Marketing plan i Prodaja, finansije i izrada budžeta), nakon kojih mogu dobiti od Centra bespovratna sredstva za započinjanje sopstvenog posla i kupovinu opreme, kao i podršku u realizaciji rada mikropreduzeća / radnje, savetovanje i dodatne obuke u vezi poslovanja kao i mentorsku podršku.

Do sada Karijerni centar “Jaki mladi” pruža usluge za više od 200 mladih osoba.
U 2017 godini obuke “Veštine zapošljavanja” i “Osnove preduzetništva” je uspešno završilo 88 mladih. Njih 59 je imalo intervjue sa poslodavcima, 45 je završilo stručne obuke i dobilo novo zanimanje, dok je 18 završilo stručnu praksu, 41 se zaposlilo. Dvoje mladih je pokrenulo sopstvenu firmu, a njih 145 je učestvovalo na psihološkim radionicama.

Na kreativnim radionicama četvrtkom, mladi su izrađivali sapune, magnete i ukrase dekupaž tehnikom, pevali i svirali na muzičkoj radionici i družili se u prostoru namenjenom njima.

Izrađeno je 70 razvojnih planova zajedno sa mladima a obavljeno preko 400 individualnih savetodavnih razgovora.