Programi jačanja porodica

SOS Dečija sela, kroz programe jačanja, porodica pomažu da porodice ostanu zajedno, odnosno sprečavaju izdvajanje dece iz porodica. Nekada porodice, koje su u teškoj situaciji ili krizi, ne mogu na adekvatan način da brinu o svojoj deci. U porodicama koje su prepoznate kao rizične, kroz treninge, edukacije, savetovanje, psiho-socijalnu i materijalnu podršku, sa roditeljima radimo na jačanju njihovih kapaciteta za brigu o deci, sa željom da sprečimo izdvajanje dece iz porodice.

Program jačanja porodica u Obrenovcu

Program jačanja porodica u Obrenovcu pokrenut je 2014. godine, kroz projekat urgentne pomoći poplavljenim područjima, kao Centar za podršku porodici, čiji su ciljevi bili pružanje pomoći porodicama da samostalno funkcionišu i nastave sa dnevnim životnim aktivnostima u hitnoj situaciji, kao i podrška kreiranju zdravog, brižnog i stabilnog okruženja za odrastanje dece. Danas program jačanja porodica u Obrenovcu funkcioniše kroz direktan rad stručnog tima sa porodicama, sa ciljem unapređenja kvaliteta života deteta u porodici, poštovanja prava deteta i podrške roditeljima u brizi o deci. Aktivnosti centra podrazumevaju psihološku, psiho-socijalnu, edukativnu i savetodavnu podršku.

Centar za podršku porodici “Putokaz” Niš

Program jačanja porodica u Nišu pokrenut je krajem 2013. godine, kao projekat prekogranične saradnje sa SOS Dečijim selima Bugarska, uz finansijsku podršku Evropske Unije i SOS Dečijih sela Holandija.

U okviru programa, koji je trajao od novembra 2013. do novembra 2015,  formiran je Centar za podršku porodici “Putokaz”, sa sedištem u centru Niša, kao mesto gde se deci, mladima i porodicama pruža psihosocijalna, obrazovna i drugi vidovi podrške kroz različite usluge.

Centar “Putokaz” je, sa ciljem pružanja podrške ranjivim i marginalizovim porodicama u Nišu, nastavio svoj rad i po završetku projekta “Pružanje usluga ranjivim i marginalizovanim grupama u lokalnoj zajednici”.

Aktivnosti “Putokaza” usmerene su na preventivni rad kako bi se izbeglo izdvajanje dece iz porodica i povećao kvalitet života i poštovanje dečijih prava u porodicama koje su prepoznate kao rizične. Pored toga, centar „Putokaz“ je mesto gde se deci, mladima i porodicama pruža psihosocijalna, obrazovna i drugi vidovi podrške kroz različite usluge.

Neke od aktivnosti koje Centar za podršku porodici „Putokaz“ sprovodi su: individualno psihosocijalno savetovanje za člana porodice koji je u riziku, grupno savetovanje za decu i roditelje iz rizičnih grupa, škola za roditelje, klub za mlade, podrška u obrazovanju, organizacija treninga razvoja socijalnih i praktičnih životnih veština za odrasle, decu i omladinu iz socijalno ugroženih porodica. Članovi stručnog tima rade i na terenu, posećujući porodice u njihovim domovima.

Od septembra do decembra 2017, “Putokaz” je, u okviru programa “Solidarnost”, posećivao prihvatne centre na jugu Srbije i radio na osnaživanju izbegličkih porodica.

“Osnaživanje mladih romskih porodica”

Projekat “Osnaživanje mladih romskih porodica” pokrenut je sa ciljem da se podstakne socijalna inkluzija i smanjenje siromaštva kod Roma, koji žive na teritoriji Zemuna i Novog Beograda, u naseljima  „Zemun polje“,  „Marija Bursać“,„Dr Ivan Ribar“ i „Kamendin“.

Projekat podržava Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, a sprovode ADRA Srbija i SOS Dečija sela Srbija u saradnji sa ADRA Nemačka, Osnovnom školom “Branko Pešić” i Centrom za proizvodnju znanja i veština.

SOS Dečija sela rade na osnaživanju porodica, sa ciljem da sprečimo izdvajanje dece iz porodica i obezbedimo im bolju budućnost. Saradnici za porodice sa njima rade na povećanju roditeljskih kompetencija, motivisanju dece i roditelja za uključivanje dece u školski sistem, kao i na drugim problemima sa kojima se porodice susreću. Osim toga, „Super Bus“ tim jednom mesečno sprovodi radionice za decu iz naselja u kojima se sprovodi  projekat.