Program obuke za razvoj preduzetništva mladih iz teže zapošljivih kategorija

SOS Dečija sela Srbija, ACT Group Hrvatska i Inovaciono tehnološki klaster Slovenija razvili su Program obuke za razvoj preduzetništva kod mladih iz teže zapošljivih kategorija (NEET), u okviru projekta „Osnaživanje mladih i preduzetnička revolucija“, čiji je cilj promocija preduzetničkog obrazovanja i socijalnog preduzetništva među mladima, a koji je sproveden u okviru Erasmus+ programa KA205 – Strateška partnerstva za mlade.

Inovativni moduli treninga za mlade, bazirani na potrebama mladih iz teže zapošljivih kategorija i namenjeni jačanju njihovih kapaciteta i preduzetničkih potencijala, nastali su u okviru projekata

Program obuke možete preuzeti na OVOM LINKU.