Program hitne pomoći – ,,Siguran svet za decu”

Program hitne pomoći – ,,Siguran svet za decu”  pokrenut je 2014. godine sa ciljem pružanja podrške deci i njihovim porodicama u poplavljenim područjima Srbije i uticaja na njihov brži oporavak i razvoj. Projekat je realizovan u saradnji sa Međunarodnom organizacijom SOS Dečija sela i Norveškom ambasadom.

Projekat  “Siguran svet za decu” su činile 3 komponente: Sigurna mesta za decu, Super autobus i rad Centra za podršku porodici.

Sigurna mesta za decu bila su formirana u Hotelu “Sava Tent” na ulasku u Obrenovac i u Osnovnoj školi ,,Sveti Sava“ u Lazarevcu. Ova mesta predstavljala su bezbedno i stimulišuće okruženje za igru i učenje kroz različite zabavne i edukativne aktivnosti sa našim edukatorima.

Naša Sigurna mesta je pohađalo ukupno 307 dece kojoj je pruženo ukupno 8,061 različitih usluga.

SOS Decija Sela Siguran Svet

Druga komponenta Programa bio je “Super autobus”, šareni mini kombi, kojim je mobilni tim edukatora obilazio decu iz poplavljenih područja, organizujući različite pedagoške, kreativne i edukativne sadržaje. Mobilni tim (“Super autobus”)  je posetio 32 lokacije u  12 opština u Srbiji. Ukupno  3621 dece iz ranjivih grupa: sa poplavljenih područja, dece iz porodica u riziku od izdvajanja od roditelja, dece sa posebnim potrebama i iz socijalno ugroženih porodica, bilo je uključeno u aktivnosti “Super busa” u 2015. godini.

Centar za podršku deci i porodici, kao treći element ovog programa, za osnovni zadatak imao je podršku deci i porodicama u nevolji, jačanje postojećih snaga porodice, unapređenje mreže podrške za porodicu u lokalnoj sredini i podsticanje zajednice da odgovori napotrebe ugrožene dece i porodica. Za vreme trajanja projekta pruženo je ukupno 6,158 različitih usluga za porodice, staratelje, decu i mlade.

Centar za podršku porodici nastavio je da funkcioniše, i po završetku programa „Siguran svet za decu“,  kao Program jačanja porodica.