Priručnici za profesionalce i decu iz alternativne brige

U okviru projekta ’’Alternativna briga i prava dece u Srbiji’’, koji sprovode SOS Dečija sela Srbija i SOS Dečija sela Hrvatska, a finansira Evropska unija, pripremili smo nekoliko priručnika, kako bi olakšali rad profesionalcima i trenerima, a decu i mlade upoznali sa njihovim pravima. Materijal je preuzet od strane SOS Dečijih sela Internacional, uz prilagođavanje zakonodavnog konteksta domaćim regulativama.

’’Deca i mladi u sistemu alternativne brige’’ je brošura koja je namenjena deci i mladima koji ne žive sa svojim biološkim porodicama, da kroz primere i na slikovit način, mogu da se upoznaju sa svojim pravima i kako da ih ostvare.  U predgovoru, čitaocima su se obratile Vesna Mraković Jokanović, Nacionalna direktorka organizacije SOS Dečija sela Srbija i Gordana Stevanović, Zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost.

’’Ostvarivanje dečijih prava’’ je priručnik koji je namenjen trenerima, tačnije profesionalcima koji rade sa decom u sistemu alternativne brige, gde su jasno iznete smernice kako kroz dvodnevni trening preneti temu dečija prava na jedan zanimljiv i praktičan način svim profesionalcima koji rade sa decom u sistemu alternativne brige.

’’Obezbeđenje dečijih prava’’ je priručnik koji je namenjen osobama koje rade sa decom i mladima u svim sredinama u kojima se sprovodi alternativna briga, a cilj mu je da pomogne profesionalcima da bolje razumeju i sprovode prava dece sa kojom rade.

Pomenuti materijali biće distribuirani tokom trajanja projekta, kako pojedincima, tako i institucijama koje rade sa decom koja su u sistemu alternativne brige.