Primeri dobre prakse iz globalne SOS porodice: SOS Dečija sela Francuska

Trening o dečijim pravima, koji su razvila SOS Dečija sela Francuska, okuplja profesionalce koji su posvećeni dobrobiti dece iz najranjivijih kategorija. Mladi koji imaju iskustvo odrastanja u nekom od alternativnih oblika brige, takođe su uključeni u organizaciju i održavanje ovih treninga.

Promocija prava dece od strane profesionalaca koji rade u sistemu socijalne zaštite bila je polazna tačka evropskog projekta „Jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade sa decom u alternativnoj brizi“. Projekat je implementirala Međunarodna organizacija SOS Dečija sela, u saradnji sa Savetom Evrope i mrežom organizacija Eurochild, a uz finansijsku podršku Evropske komisije. On podrazumeva treninge za profesionalce za brigu o deci, koji su već sprovedeni u osam partnerskih zemalja: Bugarskoj, Hrvatskoj, Estoniji, Francuskoj, Italiji, Letoniji, Mađarskoj i Rumuniji.

Nakon ovih zemlja, i SOS Dečija sela Francuska su, uz podršku partnera (Ombudsmana Francuske, Nacionalnog centra za upravljanje teritorijalnim službama (CNFPT) i Federacije asocijacija za zaštitu dece) iskoristile povoljan trenutak za implementaciju i dalji razvoj ovih treninga, kako na početku projekta – 2015, tako i tokom 2016, kada je došlo do širenja projektnih aktivnosti.

20170404_153134

Treninzi su obezbeđeni za ljude u pravosudnom, obrazovnom i sistemu socijalne zaštite.

Šta se događalo u prethodne dve godine? Sylvie Delcroix, savetnica za istraživanje i zagovaranje u SOS Dečijim selima Francuska, sumira: „Broj profesionalaca za brigu o deci, koji su prošli trening značajno je porastao – u 2017. ima ih 250. Takođe, treninzi više nisu namenjeni samo profesionalcima koji direktno rade sa decom u alternativnoj brizi, već širem krugu ljudi, kao što su oni koji rade u pravosudnom, sektoru obrazovanja i asocijacijama koje rade na socijalnoj integraciji ugroženih grupa.“
Pored toga, treninzi su pilagođeni specifičnim potrebama kao što su:
-treninzi za posebne kategorije profesionalaca, kao što su edukatori za rani razvoj i učenje u ranom detinjstvu i specijalni pedagozi,
-profesionalci koji rade sa grupama, kao što su adolescenti i mladi ljudi. SOS Dečija sela Francuska, sa svojim projektom su pobedila na konkursu pokrenutom od strane regionalnog tela za obuke, koje je ovaj kurs uvrstilo u svoj katalog obuka.

Mladi ljudi kao učesnici u održavanju i organizaciji treninga

U 2017. godini, SOS Dečija sela Francuska podelila su svoje iskustvo na brojnim konferencijama i u stručnim člancima. Mladi ljudi sa iskustvom odrastanja u alternativnoj brizi, takođe su, kao eksperti, bili uključeni u projekat i dali svoj doprinos kao treneri. Jedan od njih je Gabrielle Chouin, koji je držao treninge za zaposlene u obrazovnom sistemu. „Naš participativni pristup se brzo proširio“, objašnjava Sylvie Delcroix. „Treninzi, u kojima su kursevi osmišljeni i održani u saradnji sa našim korisnicima, još uvek se posmatraju kao redak i inovativan pristup.“

1

Zajednički razvoj u budućnosti
2018. godina će, takođe, biti vrlo ispunjena aktivnostima. „Nastavljamo kako sa internim, tako i sa institucionalnim treninzima, u saradnji sa našim partnerima“, objašnjava Delcroix. „Po prvi put, naš trening biće uključen u Francusku nacionalnu školu za sudsku zaštitu mladih osoba, kao kurs za edukatore. Takođe, radićemo trening za profesionalce koji rade u kampu blizu Pariza, u okviru programa hitne pomoći.“
Kako bi odgovorila na ove nove izazove, SOS Dečija sela Francuska će raditi na povećanju broja mladih eksperata/trenera, u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom za pomoć osobama u programima za zaštitu dece. Sprovođenje treninga za trenere će, takođe, biti nastavljeno u saradnji sa partnerima.
„Ovakav pristup dečijim pravima je jedinstven“, uverena je Sylvie Delcroix. „U našem interesu je da okupimo zajedno donosioce odluka iz različitih oblasti. Originalni evropski projekat je početak, koji mi sada dalje razvijamo.“
Izvor: SOS Children’s Villages International

SOS Dečija sela Srbija, u saradnji sa SOS Dečijim selima Hrvatska pokrenula su, krajem prošle godine projekat “Alternativna briga i prava dece u Srbiji”, koji finansira Evropska unija. Projekat je fokusiran na razvoj i sprovođenje praktičnih i inovativnih obuka za profesionalce koji se brinu o deci u sistemu socijalne zaštite. Više o projektu pročitajte OVDE.