Prijavi sumnju na ugrožavanje bezbednosti deteta

SOS Dečija sela Srbija je u potpunosti posvećena očuvanju bezbednosti dece uključene u sve naše programe.

Aktivnosti sprovodimo u skladu sa Konvencijom UN o pravima deteta, nacionalnim zakonodavstvom, kao i internom “Politikom zaštite dece” koja je zasnovana na standardima Međunarodne organizacije Keeping Children Safe. Kada imamo saznanje o ugrožavanju bezbednosti dece, o tome odmah informišemo nadležne organe kako bi mogli pravovrmeno da postupaju.

U okviru naše organizacije zalažemo se za ideju da je bezbednost dece briga svih nas. U skladu sa tim svakog zaposlenog, saradnika, volontera, partnera i donatora upoznajemo sa Politikom zaštite dece, i oni imaju obavezu da prijave bilo kakav incident u vezi sa narušavanjem bezbednosti dece.

Svi koji imaju saznanje ili sumnju o potencijalnom ugrožavanju bezbednosti dece u programima koje sprovode SOS Dečija sela Srbija mogu se javiti kontakt osobi iz naše organizacije zaduženoj za implementaciju Politike zaštite dece, odnosno Maji Simić na emejl: Maja.Simic@sos-decijasela.rs.

Sumnju na ugrožavanje bezbednosti dece u programima SOS Dečijih sela možete prijaviti i anonimnim putem klikom na dugme prijavi sumnju. Na ovaj način sumnju mogu prijaviti i deca i mladi.