Predstavnici SOS Dečijih sela Srbija uspešno pohađali seminar „Holistički pristup traumi“

Predstavnici SOS Dečijih sela Srbija, zajedno sa kolegama iz Ukrajine i Makedonije učestvovali su na treningu za trenere na temu „Holistički pristup traumi“, koji je održao međunarodni ekspert za lečenje traume Pol Bojl.

Trening je održan u Mavrovu (Makedonija), sa ciljem da se odabranoj grupi profesionalaca pruže veštine iz holističkog pristupa lečenja trauma, kako bi stečena znanja mogli da primenjuju u svakodnevnom radu sa korisnicima, kao i da ista prenesu svojim kolegama.

Trening je posetila i Katharina Ebel, predstavnica Fondacije Herman Gmajner, koja je predstavila projekat pružanja psihološke podrše za izbeglice u Iraku u koji je i sama uključena.

IMG-b83084d506929daa07b801280dbe5d69-V

Svim učesnicima treninga dodeljene su diplome, uz zaključak da je znanje koje su stekli snažan resurs, zahvaljujući kome će, u svakom trenutku, moći da pružaju pomoć na terenu, ne samo u svojim matičnim zemljama, nego i u svim drugim zemljama koje se suočavaju sa situacijama elementarne katastrofe ili su zahvaćene ratom.