Predstavnici Fondacije “Herman Gmajner” posetili Centar “Jaki mladi” i Centar za podršku porodici Obrenovac

U okviru obilaska Fondacije SOS Dečija sela Srbija i programa koje naša organizacija realizuje,  predstavnici Fondacije “Herman Gmajner”, posetili su Centar “Jaki mladi”, gde su imali prilike da razgovaraju sa menadžmentom naše organizacije, članovima tima Centra “Jaki mladi” i nekima od mladih ljudi kojima Centar pruža podršku.

Gostima su najpre predstavljeni rad, aktivnosti i rezultati Centra, kao i značaj psihosocijalne podrške (grupne i individualne).

Iako je istaknuto da je fokus na pripremi mladih za sticanje veština za pronalaženje i zadržavanje posla, gosti su razumeli da je program u stvari holistički i posvećen i rešavanju zastoja u razvoju, intervencijama u kriznim situacijama i generalno pripremi mladih za osamostaljenje i izlazak iz sistema socijalne zaštite.

Predstavljeni rezultati su gostima stavili do znanja da su svi, projektom predviđeni ciljevi ispunjeni, a neki i u značajnoj meri nadmašeni.

Predstavnici Fondacije “Herman Gmajner” su imali prilike i da od samih mladih čuju njihova iskustva i benefite uključenosti u program. Ovaj deo posete je bio posebno važan, jer su mladi svojom otvorenošću, iskrenošću i srdačnošću ostavili jak pozitivan utisak na goste, odgovarajući na pitanja koja su im postavljena.

Pored toga, organizovana je poseta Centru za podršku porodici Obrenovac, gde su imali priliku da se upoznaju sa podrškom koju naše kolege pružaju porodicama na terenu, rezultatima Centra, kao i da sazanju na koji način radimo na prevenciji izmeštanja dece iz porodica i pružanju pomoći i podrške najugroženijim porodicama.

Osim prezentacije našeg rada u kojoj je fokus bio na konkretnim ciljevima postignutim sa porodicama, naši gosti su imali priliku i da razgovaraju sa 5 porodica i od njih čuju nešto više o značaju podrške koju pruža naša organizacija. Pored toga, organizovana je terenska poseta jednoj od porodica sa kojima radimo.

Veliko hvala našim donatorima i prijateljima na vremenu, pažnji i podršci koju su posvetili našem radu, našim programima, mladim ljudima i porodicama kojima pružamo podršku.