Predstavljen program obuke za razvoj preduzetništva kod mladih iz teže zapošljivih kategorija

Predstavljanje programa obuke za razvoj preduzetništva kod mladih iz teže zapošljivih kategorija (NEET) održano je danas u Kafeu “16” u Beogradu.
Inovativni moduli treninga za mlade, bazirani na potrebama mladih iz teže zapošljivih kategorija i namenjeni jačanju njihovih kapaciteta i preduzetničkih potencijala, nastali su u okviru projekata „Osnaživanje mladih i preduzetnička revolucija“, čiji je cilj promocija preduzetničkog obrazovanja i socijalnog preduzetništva među mladima.
Ovaj projekat, u okviru Erasmus+ programa KA205 – Strateška partnerstva za mlade, sprovode SOS Dečija sela Srbija, ACT Group Hrvatska i Inovaciono tehnološki klaster Slovenija.


Iskustva partnera iz ove tri zemlje značajno su doprinela kreiranju programa obuke za razvoj preduzetništva kod mladih iz teže zapošljivih kategorija.
“Fokus u okviru novih modula treninga je na razvoju preduzetničkog načina ramišljanja kod mladih iz ranjivih kategorija, učenje o primeni marketinških koncepata, analizi tržišta, konkurencije i definisanju proizvoda ili usluge. Takođe, istakli smo značaj učenja, stalnog poboljšavanja i razumevanja izvora finansiranja. Ono što je naročito važno za našu ciljnu grupu je i primena osnovnog upravljanja finansijama”, objasnila je Aleksandra Grubin, menadžerka projekta “Jaki mladi – podrška zapošljavanju”, koji sprovode SOS Dečija sela Srbija, u saradnji sa Fondacijom „Herman Gmajner“ i lokalnim partnerima, uz podršku Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.