Predstavljanje programa obuke za razvoj preduzetništva kod mladih iz teže zapošljivih kategorija

Projekat „Osnaživanje mladih i preduzetnička revolucija“, čiji je cilj promocija preduzetničkog obrazovanja i socijalnog preduzetništva među mladima, traje od oktobra 2018. do maja 2019 godine. Partneri na projektu, koji se sprovodi u okviru Erasmus+ programa KA205 – Strateška partnerstva za mlade, su SOS Dečija sela Srbija, ACT Group Hrvatska i Inovaciono tehnološki klaster Slovenija.

U okviru projekta su razvijeni novi, inovativni moduli treninga za mlade iz teže zapošljivih kategorija, a u skladu sa potrebama mladih iz najranjivijih kategorija, namenjeni jačanju njihovih kapaciteta i preduzetničkih potencijala.

Predstavljanje programa obuke za razvoj preduzetništva kod mladih iz teže zapošljivih kategorija (NEET)  će se održati 14. 5, u 11 sati u Kafe baru 16, Cetinjska 15A.