Poziv za izradu Analize položaja mladih koji napuštaju alternativnu brigu

SOS Dečija sela Srbija sprovode analizu položaja mladih koji napuštaju sistem alternativnog zbrinjavanja, u sklopu implementacije strategije javnog zagovaranja, radi realizacije cilja definisanog ovom strategijom, a koji se odnosi na podizanje svesti o važnosti adekvatne pripreme mladih iz alternativne brige za samostalan život, kao i na razvoj i unapređenje usluga socijalne zaštite za ovu ciljnu grupu mladih. Ova analiza bi trebalo da posluži kao osnov za zagovaranje unapređenja politika i praksi usmerenih na mlade koji napuštaju zaštitu, koje bi bilo zasnovano na objektivnim podacima i nalazima proisteklim iz ove analize.

Prijava za izradu analize položaja mladih koji napuštaju sistem alternativnog zbrinjavanja treba da sadrži sledeće informacije:
1. Ime i kontakt podaci organizacije ili pojedinačnog eksperta i opis prethodnih iskustava u sprovođenju analize ovog tipa;
2. Opis metodologije (uključujući ciljnu grupu; opis kvantitativnih i kvalitativnih metoda istraživanja koje će se koristiti; opis uzorkovanja i veličina uzorka itd.);
3. Predlog na koji način će projektni tim biti uključen u studiju;
4. Vremenski raspored aktivnosti (treba pripremiti vremenski raspored za svaki element plana rada i zahteva za izveštavanje);
5. Sastav istraživačkog tima (za svakog predloženog eksperta, uz predlog treba dostaviti biografiju, ne više od četiri stranice dužine);
6. Ukupni troškovi izrade studije.
Prijave treba da budu zasnovane na ovom Projektnom zadatku i poslate organizaciji SOS Dečija sela Srbija do 05. avgusta 2019. godine, na mejl adresu marija.nijemcevic@sos-decijasela.rs

Dokument u kome se nalaze detaljne informacije o ovom projektom zadatku (ToR) preuzmite na OVOM LINKU.