Poziv na akciju: Zaštita dece bez roditeljskog staranja ili u riziku da izgube roditeljsko staranje

Pandemija virusa covid-19 i njene posledice

Ova izjava o stanovištu sadrži ključna pitanja koja su neophodna kako bi se osiguralo da državne, regionalne i međunarodne vlasti daju prioritet pravima i potrebama dece bez roditeljskog staranja ili u riziku od njegovog gubljenja kada usvaju mere za ublažavanje kratkoročnih i dugoročnih posledica pandemije virusa COVID-19 u svetu. S obzirom na višestruke dimenzije njihove ranjivosti, koje bi mogle izazvati strmoglavi pad u kontekstu predviđenih socio-ekonomskih kriza, tražimo da se:

službe za zaštitu dece i njihovi zaposleni odrede kao esencijalni i da se shodno tome opreme resursima;

razvijaju usluge socijalne zaštite kako bi se obezbedilo blagostanje porodica i osigurala njihova materijalna sigurnost;

ojača koordinacija između agencija za pružanje usluga zajednici;

udvostruči zaštita, prevencija i podrška kako bi se izbegli i brzo rešavali povećani rizici od zlostavljanja, nasilja i zanemarivanja;

napredak postignut u kvalitetnom alternativnom zbrinjavanju ne ugrozi, već poveća;

poveća podrška mladima koji izlaze iz sistema zbrinjavanja i njihova zaštita;

deca u pokretu zaštite i osigura njihov pristup adekvatnom zbrinjavanju ravnopravno sa decom državljanima te zemlje. 

Pročitajte i preuzmite ceo tekst OVDE.