Potrebni volonteri

Fondacija SOS Dečija sela Srbija u okviru projekta „Osnaživanje mladih romskih porodica“ traži volontere/ke, zainteresovane mlade ljude, diplomirane ili studente završnih godina studija humanističkih nauka. Volonteri/ke su potrebni za rad u Centru za podršku porodici “Putokaz”, na lokaciji Zemun.

Pozivamo apsolvente i diplomce studija psihologije, pedagogije, socijalnog rada, učitelje, vaspitače,  kao i druge studentkinje i studente humanističkih nauka, koji su zainteresovani za rad sa decom iz porodica kojima pružamo podršku kroz rad Centra “Putokaz”, da se jave na naš konkurs.

Zadaci na kojima bi volonteri/ke bili angažovani su sledeći:

– Pomoć u organizovaciji radionica za decu i roditelje (kreativne radionice, radionice o konkretnim veštinama, kao što su šivenje, pletenje i sl, kao i radionice na različite pedagoško – psihološke teme, teme o očuvanju zdravlja, unapređenju roditeljskih kompetencija itd.),
– Obilazak porodica i dece na terenu,
– Edukativna podrška deci (vežbanje čitanja i pisanja, pomoć oko savladavanja gradiva i domaćih zadataka),
– Pomoć saradnicima u radu sa porodicom u povezivanju porodice sa uslugama u lokalnoj zajednici,
– Istraživanje resursa lokalne zajednice u pružanju podrške porodicama i deci,
– Zagovaranje prava dece i usluge podrške porodici,
– Vođenje evidencije o radu u saradnji sa saradnicima u radu sa porodicom.

volonterski rad

Volonteri/volonterke će imati priliku da se upoznaju sa metodologijom rada Programa jačanja porodice i da steknu iskustvo u radu u međunarodnoj organizaciji, što će im pomoći u daljem profesionalnom razvoju i traženju posla.

Angažovanje bi bilo na period od mesec dana, 2 puta nedeljno, sa mogućnošću produženja angažovanja.
Svi zainteresovani kandidati svoju biografiju mogu poslati na e-mail: nikola.tanaskovic@sos-decijasela.rs ili na fondacija@sos-decijasela.rs najkasnije do ponedeljka, 20. februara 2017.